Chương1: QUANG HỌC NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

Học sinh biết được thế nào là vật sáng, nguồn sáng và tại sao ta nhìn thấy được các vật. Nêu được ví dụ về nguồn sáng, vật sáng . 2 . Kĩ năng : Làm và quan sát TN để rút ra đ ược điều kiện nhận biết ánh sáng 3. Thái độ : Học sinh nghiêm túc, ổn định trong học tập. | Chươngl QUANG HỌC NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I Mục tiêu 1 .Kiến thức Học sinh biết được thế nào là vật sáng nguồn sáng và tại sao ta nhìn thấy được các vật. Nêu được ví dụ về nguồn sáng vật sáng . 2 . Kĩ năng Làm và quan sát TN để rút ra đ ược điều kiện nhận biết ánh sáng 3. Thái độ Học sinh nghiêm túc ổn định trong học tập. II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một bóng đèn một đèn pin và một hộp kín 2 .Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1 .Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới. 3. Tình huống bài mới Các em biết rằng trong thực tế ta nhìn thấy những vật xung quanh chúng ta nhưng ta cũng không thể thấy những vật khác xung quanh chúng ta. Vậy tại sao có những vật ta nhìn thấy còn có những vật ta không thể nhìn thấy Để hiểu rõ hôm nay ta vào bài mới 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Làm thí nghiệm I Nhận biết ánh sáng GV Làm thí nghiệm như đã ghi C1 Có ánh sáng truyền vào ở sgk HS Quan sát mắt ta GV Trường hợp nào chúng ta nhận biết ánh sáng HS Trường hợp 2 và 3 GV Trong các truờng hợp ta nhận biết ánh sáng có điều kiện gì giống nhau HS Có ánh sáng truyền vào mắt ta Kết luận Ánh sáng GV Ta nhận biết ánh sáng khi II Khi nào ta nhìn thấy một vật nào HS Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta C2 Trường hợp a ta nhìn thấy HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu khi mảnh giấy trắng vì mảnh giấy trắng nào ta nhìn thấy vật GV Làm TN như hình SGK HS Quan sát hiện tượng GV Khi đèn bật sáng thì ta nhìn thấy mảnh giấy không HS Ta thấy GV Khi không bật đèn ta nhìn phát ra ánh sáng truyền vào mắt ta thấy mảnh giây đó không HS KHông thấy III Nguồn sáng và vật sáng GV Như vậy ta nhìn thấy vật C3 -Dây tóc là nguồn sáng khi nào - Mảnh giấy trắng là vật HS Khi có ánh sáng từ vật đó hắt lại ánh sáng truyền vào mắt ta HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu về Kết luận

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG