CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

Nêu được dòng điện càng mạnh thì có cường độ lớn và tác dụng càng mạnh .Nêu được đơn vị của cường độ dòng điện năng : Sử dụng được ampe kế để đo được cường độ dòng điện độ : Học sinh tập trung phát biểu xây dựng bài II/ Chuẩn bị : : Một Pin loại 1,5 vôn hoặc 3 vôn , một đèn pin đã lắp sẵn vào đèn , một ampe kế một biến trở , một đồng hồ vạn năng 5 đoạn dây dẫn : Nghiên cứu kĩ sgk III/ Giảng dạy. | CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được dòng điện càng mạnh thì có cường độ lớn và tác dụng càng mạnh .Nêu được đơn vị của cường độ dòng điện 2. Kĩ năng Sử dụng được ampe kế để đo được cường độ dòng điện 3. Thái độ Học sinh tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị Một Pin loại 1 5 vôn hoặc 3 vôn một đèn pin đã lắp sẵn vào đèn một ampe kế một biến trở một đồng hồ vạn năng 5 đoạn dây dẫn Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới GV lấy tình huống như nêu ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu I Cường độ dòng điện cường độ dòng điện sát thí nghiệm GV Bố trí thí nghiệm như hình sgk HS Quan sát GV Điều chỉnh biến trở để đèn sáng mạnh yếu khác nhau . Hãy quan sát số chỉ của ampe kế như thế nào Nhận xét khi đèn sáng nhiều ít - lạnh HS Quan sát trả lời - lớn GV Cho hoc sinh đọc phần cường độ dòng điện sgk HS Thực hiện GV Cường độ dòng điện được kí hiệu bằng chữ gì đơn vị là gì HS Kí hiệu chư I và đơn vị là A GV Ngoài tra còn có đơn vị mA kA GV 1A mA HS 1A 1000 mA GV 1mA A HS 1mA HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu ampe kế GV Ampe kế là gì HS Dụng cụ để đo cường độ dòng điện GV Phát cho mỡi nhóm một ampe kế GV Trên mặt ampekế có ghi chữ gì HS Trả lời GV Hãy cho biết giới hạn đo của ampekế này HS Quan sát trả lời GV Quan sát hình . Hãy cho biết ampekế nào dùng kim chỉ thị ampe kế nào dùng số II Ampekế Ampekế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG