ĐỘ CAO CỦA ÂM

Tham khảo tài liệu 'độ cao của âm', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỘ CAO CỦA ÂM I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được mối liên hệ giữa độ cao và tần số của âm sử dụng được thuật ngữ âm cao âm bổng âm thấp âm trầm và tần số khi so sánh 2 âm. 2. Kĩ năng Làm thí nghiệm để hiểu tần số là gì thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. 3. Thái độ Nghiêm túc trong học tập có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế. II Chuẩn bị 1. Giáo viên giá thí nghiệm 1 con lắc đơn dài 20cm và 40cm 1 đĩa quay có gắn động cơ 1 nguồn điện 1 tấm bìa mỏng. 2. Học sinh 1 lá thép mỏng gắn chặt vào hộp gỗ rỗng. IlI Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại thuyết trình trực quan IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiêm tra bài cũ - Nêu đặc diêm chung của nguồn âm Làm BT và trong SBT 4đ Trả lời Các vật phát ra âm đều dao động. BT Câu D BT Câu D - Giải thích vì sao chúng ta có thê phát ra âm bằng miệng 3đ Trả lời Vì khi ta nói không khí từ phổi đi lên khí quản qua thanh quản đủ mạnh và nhanh làm cho dây âm thanh dao động phát ra âm. - Khi bay các côn trùng ruồi muỗi . tạo ra tiếng vo ve ấy phát ra từ đâu 3d Trả lời Khi bay các côn trùng đã vẫy những đôi cánh nhỏ của chúng rất nhanh hàng mấy trăm lần 1s những đôi cánh nhỏ đó đóng vai trò là màng dao động và phát ra âm thanh. 3 Giảng bài mới Hoạt động của thầy-trò Nội dung bài học Hoạt động 1 Giới thiệu bài Dùng dây cao su để các nhóm học sinh tạo ra những âm khác nhau và nhận xét mức độ âm. - 1 học sinh nam 1 học sinh nữ hát - bạn nào hát giọng cao bạn nào hát giọng thấp Gv đặt vấn đề như đầu bài SGK. Hoạt động 2 Quan sát dao động nhanh chậm và nghiên cứu khái niệm tần số . Thí nghiệm 1 Gv thí nghiệm -hs đếm số dao động của con lắc trong 10 giây và tính số dao động của con lắc. - Hs nhóm thí nghiệm Tính số dao động của từng con lắc trong 10 giây -điền vào bảng C1 Gv thông báo khái niệm tần số và và đơn vị tần số - C2 Hãy cho biết tần số dao động mỗi con lắc Con lắc nào có tần số lớn hơn I Dao động nhanh chậm- tần số - Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. - .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG