GƯƠNG CẦU LỒI

Nêu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi năng: Làm được TN để xác định ảnh của một vật qua gương cầu lồi độ : Ổn định , tập trung trong tiết học | GƯƠNG CẦU LỒI I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi 2. Kĩ năng Làm được TN để xác định ảnh của một vật qua gương cầu lồi 3. Thái độ Ổn định tập trung trong tiết học II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 gương cầu lồi 1gương phẳng 1miếng kính trong lồi 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng sau A B M N HS Thực hiện GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của hs cho bài mơí 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu I Ảnh của môt vật tạo bởi gương ảnh của môt vật tạo bởi gương cầu cầu lồi lồi GV Để biết ảnh tạo bởi gương cầu lồi như thế nào ta vào thí nghiệm GV Làm thí nghiệm như bài sgk HS Quan sát C1 GV Ảnh này là ảnh ảo hay ảnh 1. Là ảnh ảo vì ảnh thật Tại sao không hứng được trên màn HS Ảnh ảo vì nó không hứng nhỏ hơn vật đuợc trên màng GV Ảnh này lớn hơn vật hay nhỏ hơn vật HS Nhỏ hơn vật GV Bố trí thí nghiệm như hình sgk HS Quan sát GV Hãy so sánh độ lớn của hai ảnh này Kết luận HS Gương phẳng thì ảnh bằng 1. Ảo vật . gương lồi thì ảnh nhỏ hơn vật 2. . Nhỏ GV Vậy ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất gì II Vùng nhìn thấy của gương cầu HS Ảnh ảo và nhỏ hơn vật lồi GV Cho học sinh điền vào chỗ trống ở phần kết luận

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    1    20-06-2021