HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN

Nêu được HĐT giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn -Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện có cường độ càng lớn -Hiểu được các giá trị định mức cuả các dụng cụ điện 2. Kĩ năng : Sử dụng thành thạo Ampekế và Vôn kế để đo HĐT và CĐDĐ giữa hai đầu dụng cụ điện độ : Nghiêm túc , ổn dịnh trong giảng dạy | HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức - Nêu được HĐT giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn -Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện có cường độ càng lớn -Hiểu được các giá trị định mức cuả các dụng cụ điện 2. Kĩ năng Sử dụng thành thạo Ampekế và Vôn kế để đo HĐT và CĐDĐ giữa hai đầu dụng cụ điện 3. Thái độ Nghiêm túc ổn dịnh trong giảng dạy II Chuẩn bị 1. GV Bộ TN hình hình vẽ phóng lớn hình 2. HS Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra cũ GV Em hãy lên bảng đôi các đơn vị sau 10mV V 250V mV HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm 3. Tình huống bài mới Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu HĐT I Hiệu điện thế giưa hai đầu bóng giữa hai đầu bóng đèn đèn GV Bố trí TN như hình đèn chưa mắc vào nguồn SGK điện HS Quan sát GV Em có nhận xét gì về HĐT giữa hai đầu bóng đèn HS HĐT giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 GV Tiếp tục làm TN như hình đèn được mắc vào nguồn SGK làm với nhiều nguồn kgác điện nhau cho HS quan sát kết quả và ghi vào bảng 1 HS Quan sát TN và ghi vào bảng GV Từ kết quả trên hãy điền vào C3 - Có chỗ trống C3 -Lớn nhỏ HS - Không có - Lớn nhỏ - Lớn nhỏ - Lớn nhỏ GV Một bóng đèn có ghi 2 5V .Hỏi có thể mắc đèn này vào HĐT bao nhiêu để nó không bị hỏng HS Nhỏ hơn hoặc bằng vôn II Sự tương quan giữa hiệu điện thế HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu sự và sự chênh lệch mực nước tương quan giữa hiểu giữa hiệu điện a. Chênh lệch mực nước thế và sự chênh lệch mực nước b. Hiệu điện thế dòng điện GV Em hãy quan sát hình a c. Chêng lệch mực nước Nguồn và b điện HĐT GV Cho học sinh đọc phần thông báo C5

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG