HIỆU ĐIỆN THẾ

Học sinh hiẻu được dơn vị , dụng cụ đo và chach do HĐT năng: Làm TN đo HĐT một cách thành thạo độ : HS tập trung phát biểu xây dựng bài II/ Chuẩn bị: 1. GV: Các đồ dùng làm TN hình , 1đồng hồ vạn năng 2. HS: Ngiên cứu kĩ SGK | HIỆU ĐIỆN THẾ I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh hiẻu được dơn vị dụng cụ đo và chach do HĐT 2. Kĩ năng Làm TN đo HĐT một cách thành thạo 3. Thái độ HS tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị 1. GV Các đồ dùng làm TN hình Iđồng hồ vạn năng 2. HS Ngiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ SGK bài cưòng độ dòng điện . Hãy đổi đơn vị sau 3mA A HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm chuẩn bị của HS cho bài mới . 3. Tình huống bài mới Giáo viên lấy tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu hiệu điện thế GV Nguồn điện tạo ra giữa 2 cực của nó gọi là HĐT GV Như vậy hiệu điện thế kí hiệu là gì HS Vôn GV Cho HS thảô luận C1 trong 1 phút GV Pin tròn ghi mấy vôn HS Trả lời GV Ắc quy xe máy có mấy vôn HS 12vôn I Hiệu điện th ế - Nguồn điện tạo ra giữa hai cwcj của nó một hiệu điện thế - Đơi vị là vôn hoặc milivôn - Để đo HĐT người ta dùng vôn kế GV Giữa 2 lỗ ổ cắm điện nhà em có mấy vôn II Vôn kế HS 220v HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu vôn kế GV Chia HS làm 4 nhóm mỗi nhóm gv phát cho một vôn kế HS Quan sát GV Vôn kế là gì HS Là dụng cụ đo HĐT GV Trên mặt vôn kế có ghi chữ gì HS Chữ V GV Hãy quan sát hình và ghi kết quả vào bảng 1 Là dụng cụ dùng để đo HĐT HS Thực hiện III Hiệu điện thế gi ữa 2 cực của GV Ở các chốt dây dẫn của vôn kế có ghi chữ gì HS Dấu và dấu - HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu hiệu nguồn điện khi mạch hở GK

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    110    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.