MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

Nêu được môi trường nào truỳên được âm và không truyền được âm 2. Kĩ năng : Làm được TN về sự truyền âm 3. Thái độ : Tập trung , nghiêm túc trong học tập II/ Chuẩn bị : 1:Giáo viên : 2 trống , 2 quả cầu bấc , 1 dùi trống ,1 bình to đựng đầy nước ,1 bình nhỏ có nắp đậy sinh : Nghiên cứu kĩ sgk | MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM I Mục tiêu 1 .Kiến thức Nêu được môi trường nào truỳên được âm và không truyền được âm 2. Kĩ năng Làm được TN về sự truyền âm 3. Thái độ Tập trung nghiêm túc trong học tập II Chuẩn bị 1 Giáo viên 2 trống 2 quả cầu bấc 1 dùi trống 1 bình to đựng đầy nước 1 bình nhỏ có nắp đậy sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào Đơn vị độ to của âm HS Tra r lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuân bị của hs cho bài mới . 3 . Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu môi triường truyền âm GV Hướng dẫn hs làm TN như I Môi trường truyền âm hình sgk C1 Quả cầu ở trống 2 dao GV Sau khi gõ trống 1 có hiện động chứng tỏ âm truyền được trong tượng gì xảy ra với quả cầu bấc ở trống 2 HS Quả cầu dao động mạnh chứng tỏ âm truyền được trong không không khí khí C2 Quả cầu 2 có biên độ dao GV Hãy so sánh biên độ dao động của hai quả cầu HS Quả cầu 2 có biên độ dao động nhỏ hơn qủa cầu 1 động nhỏ hơn GV Cho hs thảo luận phần 2 Ở C3 Qua môi trường rắn sgk . Cho hs làm TN như hình tại bàn mình HS Thực hiện GV Âm truyền đến bạn C qua môi trường nào HS Qua môi trường rắn GV Làm TN như hình C4 ÂM truyền qua môi HS Quan sát trường khí rắn lỏng GV Ta có nghe âm phát ra không Kết luận - Rắn lỏng khí chân không HS Có - Xa nhỏ GV Âm truyền đến tai ta qua môi trường nào HS Khí rắn lỏng C6 Vận tóc truyền âm GV Âm có truyền được trong trong thép nước không khí môi trường chân không không HS KHông GV Cho hs điền vào phần Kết luận sgk GV Cho học sinh điền vào C5 sgk

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG