NGUỒN ĐIỆN – DÒNG ĐIỆN

Mô tả được TN tạo ra dòng điện . Biết được định nghĩa về dòng điện năng : Làm và giải thích được TN ở bài này 3 . Thái độ : HS tập trung , hứng thú trong học tập II/ Chuẩn bị: 1. GV: Bút thử điện , Mảnh phiêm nhựa đã nhiễm điện , bình ắc quy , mô hình hình ư 2 HS: Nghiên cứu kĩ sgk | NGUỒN ĐIỆN - DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Mô tả được TN tạo ra dòng điện . Biết được định nghĩa về dòng điện 2. Kĩ năng Làm và giải thích được TN ở bài này 3 . Thái độ HS tập trung hứng thú trong học tập II Chuẩn bị 1. GV Bút thử điện Mảnh phiêm nhựa đã nhiễm điện bình ắc quy mô hình hình ư 2 HS Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Nguyên tử có cấu tạo như thế nào HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu dòng I Dòng điện điện GV Làm TN như hình HS Quan sát GV Hãy điền vào chỗ trồng ở câu C1 a và b Hs Trả lời GV Quan sát hình c và d và hãy cho biết dòng điện đi qua bút thử điện giống như nước ở bình a và bình b như thế nào C2 Ta phải làm cho mảnh HS Giống như nước chảy từ phim nhựa nhiễm điện trở lại bình A sang bình B GV Đèn bút thử điện ngừng sáng làm thế nào để nó sáng trở lại Nhận xét Bóng đèn bút thử HS Cần làm tấm nhựa nhiễm điện sáng khi các diện tích dịch điện GV Bút thử điện sáng lên khi chuyển qua nó các điện tích như thế nào HS Dịch chuyển qua nó II Nguồn điện GV Gọi 2 HS lần lược đọc - Nguồn điện thường dùng phần kết luận ở sgk là pin và ắc quy HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu - Mỗi nguồn điện có 2 cực nguồn điện GV Những nguồn điện nào mà chúng ta thường dùng HS Ắc quy pin GV Mỗi nguồn điện có 2 cực âm và dương GV Đưa ra một viên pin HS Quan sát GV Đầu nào là cực dương đầu nào là cựcâm Cực dương và cực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    218    1    19-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.