NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. năng: Phân biệt được nguồn sáng, nêu thí dụ. độ(Giáo dục): Rèn luyện cho học sinh lòng yêu thích khoa học, thực tế. | NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG. I Mục tiêu 1. Kiến thức Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. 2. Kĩ năng Phân biệt được nguồn sáng nêu thí dụ. 3. Thái độ Giáo dục Rèn luyện cho học sinh lòng yêu thích khoa học thực tế. II Chuẩn bị 1. GV Đèn pin bảng phụ. 2. HS Mỗi nhóm 1 hộp kín có đèn pin H pin dây nối công tắc. III Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại trực quan . . . IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện sỉ số học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Không 3 Giảng bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1 Giới thiệu chương. - Một người không bị bệnh tật gì về mắt có khi nào mở mắt ra mà không thấy được vật để trước mắt không có - Khi nào nhìn thấy một vật khi có ánh sáng . GV cho học sinh quan sát gương xem miếng bìa viết chữ gì chữ mít - Aũnh trong gương có tính chất gì Sẽ học trong chương GVgiới thiệu 6vấn đề sẽ tìm hiểu trong chương I. Hoạt động 2 Khi nào ta nhận biết được ánh sáng GV bật đèn pin h . - Ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn phát ra không vì sao Không vì ánh sáng không chiếu I. Nhận biết ánh sáng Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt trực tiếp từ đèn pin phát ra. Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng ta. HS đọc SGK Quan sát và thí nghiệm HS thảo luận trả lời C1 vào phiếu học tập. II. Nhìn thấy một vật GVgiúp HS rút ra câu kết luận. - Vậy trong điều kiện nào thì ta nhìn thấy 1 vật Hoạt động 3 Điều kiện nào ta nhìn Ta nhìn thấy một vật khi có ánh thấy 1 vật. sáng từvật đó truyền vào mắt ta. GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm III. Nguồn sáng và vật sáng . Từng nhóm thảo luận và trả lời C2. GV giúp HS rút ra câu kết luận chung. vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta . - Nguồn sáng vật tự nó phát ra Hoạt động 4 Phân biệt nguồn sáng ánh sáng. và vật sáng. - Vật sáng vật tự phát ra ánh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
346    5    1    28-07-2021