ÔN TẬP

Tự kiểm tra củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản từ bài 17 đến bài 23 của chương Điện Học. năng: Vận dụng các kiến thức tổng hợp đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan. Rèn kĩ năng giải thích, cách diễn đạt. độ: Giáo dục tính nghiêm túc, tập trung, hứng thú, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể. | ÔN TẬP I Mục tiêu 1. Kiến thức Tự kiểm tra củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản từ bài 17 đến bài 23 của chương Điện Học. 2. Kĩ năng Vận dụng các kiến thức tổng hợp đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan. Rèn kĩ năng giải thích cách diễn đạt. 3. Thái độ Giáo dục tính nghiêm túc tập trung hứng thú mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể. II Chuẩn Bị 1. Giáo viên Một số tranh ảnh có liên quan đến kiến thức ôn tập. Chuẩn bị bảng phụ trò chơi ô chữ . 2. Học sinh Nghiên cứu kiến thức từ bài 17 đến bài 23 chương Điện Học. III Tiến trình lên lớp 1 . Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu các tác dụng của dòng điện Tại sao nói dòng điện có tác dụng sinh lí HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới. 3. Tình huống bài mới Để các em hệ thống và khắc sâu những kiến thức vừa học của chương Điện Học hôm nay thầy cùng các em ôn lại kiến thức chính từ bài 17 đến bài 23. 4. Bài mới NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP I Tự kiêm tra HOẠT ĐÔNG 1 kiểm tra- củng cố kiến thức cơ bản GV Các em cũng đã nghiên cứu bài ở nhà bây giờ các em sẽ trả lời những câu hỏi có liên quan đến kiến thức ôn tập hôm nay . GV Câu 1 Có thể làm cho vật bị nhiễm điện bằng cách nào HS Bằng cách cọ xát GV Câu 2 Hãy đặt một câu với các từ cọ xát nhiễm điện HS Có thể làm cho vật nhiễm điện bằng cách cọ xát GV Câu 3 Có những loại điện tích nào các điện tích nào hút nhau Các điện tích nào thì đẩy nhau HS - Có hai loại điện tích - Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau - Các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau GV Giảng cho học sinh hiểu thêm phần sơ lược về cấu tạo nguyên tử GV Câu 4 Hãy đặt hai câu trong đó có sử dụng 2 trong 4 cụm từ sau Vật nhiễm điện dương vật nhiễm điện âm nhận thêm eletron mất bớt eletron HS - Vật nhiễm điện dương nếu mất bớt eletron - Vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm eletron

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG