PHẦN LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường: Những hành vi bị cấm 1. Phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. 2. Khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loại thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm thuộc danh mục do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. 4. Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ,. | PHẦN LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường Những hành vi bị cấm 1. Phá hoại khai thác trái phép rừng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. 2. Khai thác đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện công cụ phương pháp hủy diệt không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 3. Khai thác kinh doanh tiêu thụ sử dụng các loại thực vật động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. 4. Chôn lấp chất độc chất phóng xạ chất thải và chất nguy hại khác không đúng nới quy định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường các chất độc chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất nguồn nước. 6. Thải khói bụi khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí phát tán bức xạ phóng xạ các chất ion hóa vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép. 7. Gây tiếng ồn độ rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 8. Nhập khẩu máy móc thiết bị phương tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường. 9. Nhập khẩu quá cảnh chất thải dưới mọi hình thức. 10. Nhập khẩu quá cảnh động vật thực vật chưa qua kiểm dịch vi sinh vật ngoài danh mục cho phép. 11. Sản xuất kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người sinh vật và hệ sinh thái sản xuất sử dụng nguyên liệu vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá tiêu chuuẩn cho phép. 12. Xâm hại di sản thiên nhiên khu bảo tồn thiên nhiên. 13. Xâm hại công trình thiết bị phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. 14. Hoạt động trái phép sinh sống ở khu vực được cơ quan Nhà nước có thẩm quyếc xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với sức khỏe và tính mạng con người. 15. Che giấu hành vi hủy hại môi trường cản trở hoạt động bảo vệ môi trường làm sai lệch thông tindẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường. 16. Các hành vi bị cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. PHỤ LỤC Bảng Vật cần đo Dụng cụ đo Thể tích ước Thể tích đo thể tích GHĐ ĐCNN lượng cm3 được cm3 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.