PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG

Mô tả và giải thích hiện tượng liên quan đến tiếng vang Biết được một số vật phản xạ âm tốt ,kém Kể tên một số ứng dụng phản xạ âm năng : Biết làm thí nghiệm để nghiên cứu phản xạ âm độ : Nghiêm túc phát huy trí tưởng tượng trong học tập | PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG I Mục tiêu 1 .Kiến thức Mô tả và giải thích hiện tượng liên quan đến tiếng vang Biết được một số vật phản xạ âm tốt kém Kể tên một số ứng dụng phản xạ âm 2. Kĩ năng Biết làm thí nghiệm để nghiên cứu phản xạ âm 3. Thái độ Nghiêm túc phát huy trí tưởng tượng trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Tranh vẽ hình sgk 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra cũ GV Âm truyền được trong nhưng môi truờng nào Không truyền được trong môi trường nào Môi trường nào âm truyền được với vận tốc lớn nhất Nhỏ nhất HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Trong cơn giông khi có tia chớp thưòng kèm theo tiếng sấm sau đó nghe tiếng ì ầm kéo dài gọi là rền . Tại sao có tiếng sấm rền 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu âm phản xạ tiếng vang GV Gọi học sinh đứng lên đọc phần giới thiệu sgk GV Treo hình sgk lên bảng HS Quan sát GV Âm của hình này phát ra và đập vào vách đá phản xạ trở lại GV Phản xạ âm là gì I Âm phản xạ tiếng vang Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là phản xạ HS Là âm phát ra và dội lại khi gặp mặt chắn GV Vì sao khi chúng ta vào một căn phòng kín hay khe núi . khi nói C2 Ở ngòai trời chỉ nghe âm thì ta nghe được tiếng vang của ta sau phát ra mà thôi còn ở trong phòng đó kín ngòi việc nghe âm phát ra ta còn HS Trả lời nghe âm phản xạ lại từ các bức GV Em đã từng nghe tiếng vang tường ở đâu Vì sao lại nghe được nó HS Trả lời GV Tại sao trong phòng kín ta nghe âm to hơn với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời HS Vì ở trong phòng kín ngoài việc nghe âm phát ra còn có âm phản C3 Trong phòng nhỏ vẫn có xạ nữa âm phản xạ nhưng âm phản xạ đến GV Tại sao nói to trong phòng tai ta và âm phát ra rất gần nhau và kín lớn lại nghe tiếng vang còn nói to gần như cùng một lúc trong phòng kín nhỏ lại không nghe Kết luận tiêng vang - Âm phản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.