SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN

Học sinh vẽ được đồ mạch điện Mắc được một số mạch điện loại đơn giản 2. Kĩ năng : Mắc được mạch điện đơn giản 3. Thái độ : HS ổn định , tập trung , tư duy trong học tập II/ Chuẩn bị : viên : Tranh vẽ phóng lớn hình và hình SGK sinh : Nghiên cứu kĩ SGK | SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh vẽ được đồ mạch điện Mắc được một số mạch điện loại đơn giản 2. Kĩ năng Mắc được mạch điện đơn giản 3. Thái độ HS ổn định tập trung tư duy trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Tranh vẽ phóng lớn hình và hình SGK 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Dòng điện là gì Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ớ sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 tìm hiểu I Sơ đồ mạch điện một số kí hiệu sơ đồ mạch điện 1. Một số kí hiệu GV treo bảng kí hiệu một số SGK bộ phạn của sơ đồ mạch diện lên bảng HS quan sát 2. Sơ đồ mach điện GV dựa vào bảng này em hãy C1 vẽ sơ đồ mạch điện hình sgk HS lên bảng vẽ GV hãy vẽ một số sơ đồ bàng cách thay đổi các vị trí kí hiệu ở C1 HS thực hiện GV bố trí cho mỗi nhóm một nguồn điện một bóng đèn một con tắc và dây dẫn . em hãy mắc sơ đồ thực như sơ đồ hình vẽ ở C2 HS tiến hành GV cho học sinh hoàn trả lại thí nghiệm vừa làm HOẠT ĐỘNG2 tìm hiểu chiều dòng điện GV cho học sinh đọc phần quy ước chiều dòng điện khoản 2 phút GV em hãy nêu quy ước về chiều dòng điện HS nêu phần in đậm ở sgk Ii Chiều dòng điện Quy ước Chiều dòng fđieenj là chiều từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điệ tới cực âm của nguồn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG