SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT

HS mô tả được một hiện tượng hoặc một TN chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. -Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế (chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện). năng: Làm TN cho vật bằng cách cọ xát. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh. | SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -HS mô tả được một hiện tượng hoặc một TN chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. -Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện . 2. Kỹ năng Làm TN cho vật bằng cách cọ xát. 3. Thái độ Yêu thích môn học ham hiểu biết khám phá thế giới xung quanh. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Mỗi nhóm HS Đồ dùng có ở PTN - 1 thước nhựa 1 thanh thuỷ tinh hữu cơ 1 mảnh nilông. -1 quả cầu nhựa xốp có xuyên sợi chỉ khâu 1 giá treo. -1 mảnh len hoặc một mảnh lông thú 1 mảnh dạ 1 mảnh lụa sấy khô. -1 số mẩu giấy mảnh mảnh bút thử điện thông mạch. C. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1 phút H. TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 6 phút -GV gọi 2 HS mô tả hiện tượngổtong ảnh đầu -HS quan sát tranh vẽ tr chương III SGK nêu thêm các hiện tượng khác 47 SGK nêu ví dụ -Gọi HS nêu mục tiêu chương III. khác. -Để tìm hiểu các loại điện tích trước hết ta tìm -Đọc SGK tr 47 nêu hiểu một trong các cách nhiễm điện cho các vật là được những mục tiêu Nhiễm điện do cọ xát . cần đạt được của -Vào những ngày hanh khô khi cởi áo bằng len chương III. hoặc dạ em đã từng thấy hiện tượng gì -GV Hiện tượng sấm sét là hiện tượng nhiễm điện -HS nêu được Khi cởi do cọ xát. áo len dạ trong tối thấy chớp sáng li ti và tiếng lách tách. H. Đ 2 LÀM TN PHÁT HIỆN VẬT BỊ CỌ XÁT CÓ KHẢ NĂNG HÚT CÁC VẬT KHÁC. 15 phút I. VẬT NHIỄM ĐIỆN. -Yêu cầu HS đọc TN 1 nêu các dụng cụ HS đọc TN 1 trong SGK nêu được dụng TN và các bước tiến hành TN. cụ và cách tiến hành TN. -GV lưu ý HS trước khi làm TN phải kiểm -Tiến hành TN theo nhóm mỗi HS tra xem các vật đó có hút được các vật nhẹ trong nhóm đều phải tiến hành TN với ít không Chưa hút được các vật nhẹ nhất 1 vật ghi kết quả vào bảng 1. -Lưu ý cách cọ xát các vật cọ mạnh nhiều lần theo một chiều sao đó đưa lại gần các vật cần kiểm tra để phát hiện hiện tượng xảy ra rồi ghi kết quả vào bảng kết quả TN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    104    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.