SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

Biết làm thí nghiệm để xác định được đường truyền của ánh sáng. -Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng. Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường thẳng trong thực tế. Nhận biết được đặc điểm của 3 loại chùm ánh sáng. năng: Bước đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm. Biết dùng thí nghiệm để kiểm chứng lại một hiện tượng về ánh sáng. độ: Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống | SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I Mục tiêu 1. Kiến thức -Biết làm thí nghiệm để xác định được đường truyền của ánh sáng. -Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng. Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường thẳng trong thực tế. Nhận biết được đặc điểm của 3 loại chùm ánh sáng. 2. Kĩ năng Bước đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm. Biết dùng thí nghiệm để kiểm chứng lại một hiện tượng về ánh sáng. 3. Thái độ Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Il Chuẩn bị 1. GV Đèn pin ống trụ thẳng ống trụ cong 3 màn chắn 3 kim ghim 2. HS Mỗi nhóm đem một miếng mút nhỏ. III Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại trực quan diễn giảng IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra bài cũ - Ta nhận biết ánh sáng khi nào Ta nhận thấy một vật khi nào 5đ - Nguồn sáng vật sáng là gì 3đ - Bài tập SBT 2đ Năm học 2007 - 2008 1 Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Nguồn sáng vật tự nó phát ra ánh sáng. Vât sáng gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng. Năm học 2007 - 2008 2 3 Giảng bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập GV cho HS đọc phần mở bài trong SGK. - Em có suy nghĩ gì về thắc mắc của Hải GV ghi lại ý kiến của HS lên bảng. Hoạt động 2 Nghiên cứu tìm quy luật đường truyền của ánh sáng - Dự đoán xem ánh sáng đi theo đường thẳng đường cong đường gấp khúc HS sẽ nêu được ánh sáng truyền qua khe hở hẹp đi thẳng hoặc ánh sáng từ đèn phát ra đi I Đường truyền của ánh sáng Năm học 2007 - 2008

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.