THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI MẠCH NỐI TIẾP

HS biết mắc nối tiếp hai bóng đèn 2. Kĩ năng : Thực hành đo và và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch 3. Thái độ : Có hứng thú trong học tập II/ Chuẩn bị : Cho HS chuẩn bị những dụng cụ sau :Nguồn điện 3V hoặc 6V , 1 ampekế, 1 vônkế,1 công tắc ,2 bóng đèn có lắp sẵn vào đèn cùng loại với nhau | THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI MẠCH NỐI TIẾP I Mục tiêu 1. Kiền thức HS biết mắc nối tiếp hai bóng đèn 2. Kĩ năng Thực hành đo và và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch 3. Thái độ Có hứng thú trong học tập II Chuẩn bị Cho HS chuẩn bị những dụng cụ sau Nguồn điện 3V hoặc 6V 1 ampekế 1 vônkế 1 công tắc 2 bóng đèn có lắp sẵn vào đèn cùng loại với nhau III Giảng dạy 1. Ỏn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ SGK bài hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện HS Trả lời b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới GV nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Hướng dẫn HS kẻ mẫu báo cáo GV Cho hs lấy mỗi em một đôi giấy ghi lại những số liệu như ghi ở mẫu báo cáo trang 78 SGK HS Thực hiện GV Hướng dẫn để học sinh kẻ cho đúng HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu noịi dung thực hành GV Treo hình vẽ phóng lớn hình 1 .Mắc nối tiếp hai bóng đèn lên bảng HS Quan sát GV Hãy cho biết ampekế được mắc như thế nào vào 2 bóng đèn HS Mắc nối tiếp GV Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện này vào mẫu báo cáo HS Thực hiện GV Phát dụng cụ và thiết bị cho HS mắc đúng sơ đồ 2. Đo cường độ dòng điện đối HS Nhận thiết bị và lắp ráp với mach nối tiếp GV Hãy đóng công tắc và quan sát chỉ số của ampekế HS Quan sát và ghi vào mẫu báo cáo GV Tương tự thay đổi ampekế vào vị trí 2 3 quan sát và ghi vào mẫu báo cáo HS Thực hiện GV Treo hình vẽ phóng lớn hình SGK lên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.