THỰC HÀNH ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI MẠCH MẮC SONG SONG

thức : Biết cách mắc song song hai bóng đèn năng : Biết cách đo HĐT và CĐ D Đ đối với mạch mắc song song độ : Tập trung , ổn định trong học tập II/ Chuẩn bị : Cho HS chuẩn bị những dụng cụ như ghi ở sgk | THỰC HÀNH ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI MẠCH MẮC SONG SONG I Mục tiêu 1. Kiến thức Biết cách mắc song song hai bóng đèn 2. Kĩ năng Biết cách đo HĐT và CĐ D Đ đối với mạch mắc song song 3. Thái độ Tập trung ổn định trong học tập II Chuẩn bị Cho HS chuẩn bị những dụng cụ như ghi ở sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 3. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Hướng dẫn hs I Nội dung thực hành kẻ mẫu báo cáo thực hành GV Cho hs lấy mỗi em ra một đôi giấy kẻ mẫu báo cáo giống như ghi ở SGK 1. Mắc 2 bóng đèn song song HS Thực hiện GV Nhận xét ghi điểm HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu nội dung thực hành GV Treo hình vẽ hình SGK lên bảng .Em hãy cho biết 2 điểm nào là 2 điểm chung của các bóng đèn HS Điểm N và M GV Đoạn mạch có những mạch rẽ nào HS Mạch 1 3 và 3 4 GV Hãy cho biêtt mạch chính là điểm nào HS Những điểm không phải là 2. Đo hiệu địên thế với đoạn mạch nhánh mach mắc song song GV Phát thiết bị cho học sinh HS Nhận thiết bị GV Em hãy quan sát độ sáng của 2 đèn sau đó tháo 1 trong 2 đèn đó và quan sát độ sáng bóng còn lại HS Thực hiện 10 phút GV Hướng dẫn HS mắc vôn kế vào hai điểm 1và 2 . Vẽ sơ đồ này vào mẫu báo cáo HS Thực hiện GV Em hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 3. Đo cường độ dòng điện đối HS Mắc song song với đoạn mạch mắc song song GV Cho HS đóng công tắc và đọc chỉ số của vôn kế HS thực hiện trong 5 phút GV Hướng dẫn hs mắc ampekế nối tiếp với đèn 1 sau đó đóng công tắc và đọc chỉ số HS Thực hiện GV Cho HS làm tương tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG