THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I/ Mục tiêu: thức: Luyện tập vẽ ảnh của một vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí. năng: Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí thí nghiệm để rút ra kết luận. độ (Giáo dục): Giáo dục tính chính xác, khoa học. II/Chuẩn bị: : Một gương phẳng có giá đỡ, 1 cây bút chì, 1. | THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I Mục tiêu 1. Kiến thức Luyện tập vẽ ảnh của một vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí. 2. Kĩ năng Biết nghiên cứu tài liệu. Biết bố trí thí nghiệm để rút ra kết luận. 3. Thái độ Giáo dục Giáo dục tính chính xác khoa học. II Chuẩn bị 1. GV Một gương phẳng có giá đỡ 1 cây bút chì 1 thước đo độ 1 thước thẳng 2. HS Mỗi nhóm như trên mỗi học sinh một mẫu báo cáo IlI Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại thuyết trình trực quan IV Tiến trình 1 Oân định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra bài cũ - Nêu tính chất ảnh qua gương phẳng 7 đ . Trả lời Aũnh của vật tạo bởi gươngphẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. Lớn bằng vật. Khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. -Vẽ ảnh S của S tạo bởi gương phẳng 3đ S R Vẽ-ss gương S SH HS Các tia phản xạ kéo dài đi qua ảnh S 3 Giảng bài mới Hoạt động của thầy-trò Nội dung bài học Hoạt động 1 Giáo viên phân phối dụng cụ thí nghiệm theo các nhóm. Hoạt động 2 Giáo viên nêu nội dung bài thực hành -Yêu cầu HS đọc C1 trong SGK Các nhóm bố trí thí nghiệm như hình trong sgk - HS vẽ lại vị trí gương bút chì và ảnh vào mẫu báo cáo mỗi HS viết 1 báo cáo Hoạt động 3 Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng vùng quan sát I Xác định ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng 1 Aũnh song song và cùng chiều với vật 2 Aũnh cùng phương và ngược chiều vật.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG