Tiết 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG

-Biết làm TN để xác định được đường truyền của ánh sáng. -Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng. -Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường thẳng trong thực tế. -nhận biết được đặc điểm của ba loại chùm ánh sáng. năng: - Bước đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm. | Tiết 2 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Biết làm TN để xác định được đường truyền của ánh sáng. -Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng. -Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đường thẳng trong thực tế. -nhận biết được đặc điểm của ba loại chùm ánh sáng. 2. Kỹ năng - Bước đầu biết tìm ra định luật truyền thẳng ánh sáng bằng thực nghiệm. 3. Thái độ Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS. Mỗi nhóm 1 ống nhựa cong 1 ống nhựa thẳng. 1 nguồn sáng dùng pin. 3 màn chắn có đục lỗ như nhau. 3 đinh ghim mạ mũ nhựa to. C. PHƯƠNG PHÁP Mô hình quy ước để biểu thị đường truyền của ánh sáng kết hợp với phương pháp thực nghiệm. CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1phút HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 10 phút HS1 - Khi nào ta nhận biết được ánh sáng -Khi nào ta nhìn thấy vật -Giải thích hiện tượng khi nhìn thấy vệt sáng trong khói hương hoặc đám bụi ban đêm . HS2 Chữa bài tập và SBT . -GV kiểm tra vở bài tập của một số HS. GV cho HS đọc phần mở bài SGK- Em có suy nghĩ gì về thắc mắc của Hải -GV ghi lại ý kiến của HS trên bảng để sau khi học bài HS so sánh kiến thức với dự kiến. -HS1 lên bảng trả lời. -HS dưới lớp lắng nghe nhận xét. HS2 lên bảng chữa bài tập. .Phương án C án B. -HS nêu ý kiến. HOẠT ĐỘNG 2 NGHIÊN CỨU TÌM QUY LUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG 15 phút TRUYỀN CỦA ÁNH -GV Dự đoán ánh sáng đi theo SÁNG. đường cong hay gấp khúc -1 2 HS nêu dự đoán. -Nêu phương án kiểm tra -1 2 HS nêu phương án. -Yêu cầu HS chuẩn bụ TN kiểm -Bố trí TN hoạt động cá nhân. chứng. C1 theo ống thẳng -Không có ống thẳng thì ánh sáng -HS nêu phương án. có truyền theo đường thẳng không C2 HS bố trí TN. -Nếu phương án HS không thực Bật đèn hiện được thì làm theo phương án Để 3 màn chắn 1 2 3 sao cho nhìn SGK qua 3 lỗ A B C vẫn thấy đèn sáng. Đặt 3 bản giống hệt nhau trên một Kiểm tra 3 lỗ A B C có thẳng hàng đường thẳng. không Chỉ để lệch 1-2 cm. -HS ghi vở 3 lỗ A B C thẳng hàng Ánh sáng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    20    0    02-08-2021
3    7    0    02-08-2021