THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.

Luyện tập vẽ ảnh của vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. -Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. -Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí. năng: -Biết nghiên cứu tài liệu. -Bố trí TN, quan sát TN để rút ra kết luận. | Tiết 6 THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Luyện tập vẽ ảnh của vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. -Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. -Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí. 2. Kỹ năng -Biết nghiên cứu tài liệu. -Bố trí TN quan sát TN để rút ra kết luận. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Mỗi nhóm Một gương phẳng có giá đỡ. Một cái bút chì 1 thước đo độ 1 thước thẳng. -Cá nhân Mầu báo cáo. C. PHƯƠNG PHÁP Thực nghiệm. -HS hoạt động nhóm báo cáo độc lập. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC. ỔN ĐỊNH 1 phút . HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA 5 phút -Nêu tính chất của ảnh -HS Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng qua gương phẳng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho -Giải thích sự tạo thành tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S . ảnh qua gương phẳng -HS HOẠT ĐỘNG 2 TỔ CHỨC THỰC HÀNH CHIA NHÓM 5 phút . -Yêu cầu HS đọc câu -HS Làm việc cá nhân. HS Đọc SGK. Chuẩn bị dụng cụ. Bố trí TN. Vẽ lại vị trí của gương và bút chì a. -Ảnh song song cùng chiều với vật. -Ảnh cùng phương ngược chiều với vật. b. Vẽ ảnh của bút chì trong hai trường hợp trên. HOẠT ĐỘNG 3 XÁC ĐỊNH VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG PHẲNG VÙNG QUAN SÁT 30 phút . -GV Yêu cầu HS đọc câu C2-SGK. -GV chấn chỉnh lại HS Xác định vùng quan sát được Vị trí người ngồi và vị trí gương cố định. Mắt có thể nhìn sang phải HS khác đánh dấu. Mắt nhìn sang trái HS khác đánh dấu. -HS tiến hành TN theo câu C3. -GV Yêu cầu HS có thể giải thích bằng hình vẽ Ánh sáng truyền thẳng từ vật đến gương. Ánh sáng phản xạ tới mắt. Xác định vùng nhìn thấy của gương- chụp lại hình 3 tr19 SGK. -GV Hướng dẫn HS Xác định ảnh của N và M bằng tính -HS làm theo sự hiểu biết của mình. -HS làm TN sau khi được GV hướng dẫn. -HS đánh dấu vùng quan sát . -HS làm TN Để gương ra xa. Đánh dấu vùng quan sát. So sánh với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.