Tiết 8: A.MỤC TIÊU:GƯƠNG CẦU LÕM

-Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm. -Nêu được tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm. -Nêu được tác dụng của gương cầu lõm trong đời sống và kỹ thuật. năng:-Bố trí được TN để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm. | Tiết 8 GƯƠNG CẦU LÕM. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm. -Nêu được tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm. -Nêu được tác dụng của gương cầu lõm trong đời sống và kỹ thuật. 2. Kỹ năng -Bố trí được TN để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm Một gương cầu lõm có giá đỡ thẳng đứng. Một gương phẳng có cùng đường kính với gương cầu lõm. Một cây nến bật lửa. Một màn chắn có giá đỡ di chuyển được. C. PHƯƠNG PHÁP Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH. 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 10 phút tra -Tiến hành kiểm tra song song hai học sinh. HS1 Hãy nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương cầu Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật. lồi Vùng nhìn thấy của HS2 Vẽ vùng nhìn thấy của gương cầu lồi trình gương cầu lồi rộng bày cách vẽ hơn vùng nhìn thấy -GV treo tranh vẽ minh họa cách vẽ đúng-Kiểm tra của gương phẳng có kết quả của bạn. cùng kích thước. chức tình huống học tập. -Phương án 1 Như SGK. -Phương án 2 Trong thực tế khoa học kỹ thuật đã giúp con người sử dụng năng lượng ánh sángmặt trời vào việc chạy ôtô đun bếp làm pin .bằng cách sử dụng gương cầu lõm. Vậy gương cầu lõm là gì Gương cầu lõm có tính chất gì mà có thể thu được năng lượng mặt trời. HOẠT ĐỘNG 2 NGHIÊN CỨU ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LÕM. 9 phút TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LÕM. -GV Giới thiệu gương cầu lõm là gương có mặt phảnt xạ là mặt trong của một phần mặt cầu. -GV Yêu cầu HS đọc TN và tiến C1 -Vật đặt ở mọi vị trí trước gương hành TN-Nêu nhận xét. Gần gương Ảnh lớn hơn vật. -Yêu cầu HS nhận xét. Xa gương Ảnh nhỏ hơn vật ngược -GV Yêu cầu HS nêu phương án chiều . kiểm tra ảnh khi vật để gần gương. Kiểm tra ảnh ảo. -Thay gương bằng tấm kính trong lõm nếu có Đặt vật gần gương. Đặt màn chắn ở mọi vị trí và không thấy ảnh. -Yêu cầu HS nêu phương án kiểm tra ảnh nhìn thấy là ảnh ảo lớn hơn kích thước của ảnh ảo. vật. -GV

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    6    1    20-06-2021