CHƯƠNG II: ÂM HỌC

1. Biết nguồn âm là các vật dao động. Nêu được một số thí dụ về nguồn âm. 2. Biết hai đặc điểm của âm là độ cao (liên quan đến độ thanh hay trầm của âm) và độ to ( độ mạnh, yếu của âm). 3. âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí; chân không không truyền được âm. -Nêu được một số thí dụ chứng tỏ âm truyền được trong chất lỏng, chất rắn, chất khí. | Tiết 11 CHƯƠNG II ÂM HỌC. MỤC TIÊU 1. Biết nguồn âm là các vật dao động. Nêu được một số thí dụ về nguồn âm. 2. Biết hai đặc điểm của âm là độ cao liên quan đến độ thanh hay trầm của âm và độ to độ mạnh yếu của âm . 3. âm truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí chân không không truyền được âm. -Nêu được một số thí dụ chứng tỏ âm truyền được trong chất lỏng chất rắn chất khí. 4. Biết âm gặp một vật chắn sẽ bị phản xạ trở lại. Biết khi nào có tiếng vang. -Nêu được một số ứng dụng của âm phản xạ. 5. Biết được một số biên pháp thông dụng để chống ô nhiễm tiếng ồn. -Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng. NGUỒN ÂM. TIÊU thức Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm. -Nhận biết được một số nguồn âmthường gặp trong đời sống. 2. Kỹ năng Quan sát TN kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động. 3. Thái độ Yêu thích môn học. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Mỗi nhóm 1 sợi dây cao su mảnh. 1 dùi trống và trống. 1 âm thoa và búa cao su. 1tờ giấy. 1 mẩu lá chuối. Cả lớp Một cốc không 1 cốc có nước. C. PHƯƠNG PHÁP. Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH. 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. 5 phút -Yêu cầu HS đọc thông báo của -HS đọc phần đầu chương II. chương Chương âm học nghiên cứu -Lần lượt từng HS trả lời bổ sung để các hiện tượng gì thấy trong chương ta cần nghiên cứu vấn đề gì -Tổ chức tình huống học tập cho bài -HS đọc phần mở bài SGK và nêu học. vấn đề nghiên cứu Âm thanh được -Yêu cầu HS nghiên cứu và nêu mục tạo ra như thế nào đích của bài. HOẠT ĐỘNG 2 NHẬN BIẾT NGUỒN ÂM. 10 phút BIẾT NGUỒN ÂM. -Yêu cầu HS đọc C1 trả lời C1. Sau đó 1 phút giữ yên lặng để trả lời C1. -GV Thông báo khái niệm nguồn âm. -Yêu cầu HS cho ví dụ về các nguồn âm. -HS Đọc SGK C1 Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. C2 Kể tên nguồn âm . HOẠT ĐỘNG 3 TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGUỒN ÂM 20 phút NGUỒN ÂM CÓ CHUNG ĐẶC ĐIỂM GÌ -Yêu cầu HS làm TN. -Vị trí cân bằng của dây cao su là gì -HS đọc yêu cầu TN -Thiết kế TN 1 và ghi bài. Vị

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    28-07-2021