TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ÂM THANH

-Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh. -Luyên tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống. -Hệ thống hóa lại kiến thức của chương I và II. BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH. HS chuẩn bị đề cương ôn tập dựa theo phần tự kiểm tra. | Tiết 17 TỔNG KẾT CHƯƠNG II ÂM THANH A. MỤC TIÊU -Ôn tập củng cố lại kiến thức về âm thanh. -Luyên tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống. -Hệ thống hóa lại kiến thức của chương I và II. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH. HS chuẩn bị đề cương ôn tập dựa theo phần tự kiểm tra. C. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp. -Học bài trong 26 phút. -Kiểm tra giấy 15 phút. -Chữa bài 3 phút. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Ổn định 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 ÔN LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN. kiểm tra. -GV Hướng dẫn cả lớp thảo luận và thống nhất câu trả lời. nguồn phát âm đều. động dao động trong 1 giây là. Tần số Đơn vị tần số là. Hec HZ c. Độ to của âm được đo bằng đơn vị Đêxiben dB 340m s tốc truyền âm trong không khí 70 là . Tần số dao động càng lớn âm hạn ô nhiễm tiếng ồn là. .dB. phát ra càng bổng. câu với các từ và cụm từ sau b. Tần số dao động càng nhỏ âm a. Tần số lớn bổng. phát ra càng trầm. số nhỏ trầm. c Dao động càng mạnh biên độ lớn âm phát ra to. c. Dao động biên độ lớn to. d. Dao động yếu biên độ nhỏ âm phát ra nhỏ. d. Dao động biên độ nhỏ nhỏ. có thể truyền qua môi trường khí cho biết âm có thể truyền qua . môi trường nào sau đây a. Không khí. b. Chân không. . . phản xạ là âm dội ngược trở lại d. Lỏng. khi gặp một mặt chắn. 4. Âm phản xạ là gì 5. phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra. đánh dấu vào câu trả lời vật phản xạ âm tốt là các vật đúng. Tiếng vang là . cứng và có bề mặt nhẵn. 6. Chọn từ thích hợp trong khung vật phản xạ âm kém là các vật điền. mềm và có bề mặt gồ ghề. việc tại nơi nổ mìn phá đá. d. Hát karaôkê to lúc ban đêm. 7. Trường hợp nào sau đây có ô số vật liệu cách âm tốt là nhiễm tiếng ồn Bông vải xốp gạch gỗ bêtông. liệt kê một số vật liệu cách âm tốt. HOẠT ĐỘNG 2 LÀM BÀI TẬP VẬN DỤNG. II VẬN DỤNG -GV -HS Làm việc cá nhân phần vận dụng vào VBT. Hướng dao động phát ra âm trong đàn ghi ta là dây đàn. dẫn cả Vật dao động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.