Tiết 20: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Biết có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm, hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. -Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm: hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hoà về vật mang điện tích âm thừa êlectrôn, vật mang điện tích dương thiếu êlectrôn. năng: Làm thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát. độ: Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm. . | Tiết 20 HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức -Biết có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau trái dấu thì hút nhau. -Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân nguyên tử trung hoà về vật mang điện tích âm thừa êlectrôn vật mang điện tích dương thiếu êlectrôn. 2. Kĩ năng Làm thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát. 3. Thái độ Trung thực hợp tác trong hoạt động nhóm. B. CHUẨN BỊ -Tranh phóng to mô hình đơn giản của nguyên tử tr 51 . -Bảng phụ ghi sẵn nội dung Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành phần sơ lược về cấu tạo nguyên tử. 1. Ở tâm nguyên tử có điện tích dương. 2. Xung quanh hạt nhân có điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử. 3. Tổng điện tích âm của các êlêctrôn có trị số tuyệt điện tích dương hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện. thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác từ vật này sang vật khác. -Phô tô bài tập trên bảng phụ cho các nhóm. Mỗi nhóm. -Hai mảnh nilon kích thước khoảng 70mm x 12mm hoặc một mảnh 70mm x 250mm. -1 bút chì gỗ hoặc đũa nhựa 1 kẹp nhựa. -1 mảnh len hoặc dạ cỡ 150mm x 150mm 1 mảnh lụa cỡ 150mm x 150mm. -1 thanh thuỷ tinh hữu cơ kích thước 5 x 10 x 200 mm. -2 đũa nhựa có lỗ hổng ở giữa kích thước ọ 10 dài 20mm 1 mũi nhọn đặt trên đế nhựa. C. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1 phút H. KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 6 phút tra bài cũ -HS trả lời HS Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cách nào Vật nhiễm khác nhận xét. điện có tính chất gì Nếu hai vật đều bị nhiễm điện thì chúng hút hay đẩy nhau. Muốn kiểm tra được điều này thì ta phải tiến hành như thế nào -GV nhận xét phương án TN kiểm tra mà HS đưa ra. Đánh giá cho -HS nêu phương điểm HS. án kiểm tra. chức tình huống học tập Ở bài trước ta đã biết có thể làm cho các vật nhiễm điện bằng cách cọ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG