Tiết 22: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN-DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Nhận biết trên thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua. -Kể tên được một số vật dẫn điện ( hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện ( hoặc vật liệu cách điện) thường dùng. -Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. năng: -Mắc mạch điện đơn giản. -Làm TN xác định vật dẫn điện, vật cách điện. độ: Có thói quen sử dụng điện an toàn | Tiết 22 CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN-DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Nhận biết trên thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua. -Kể tên được một số vật dẫn điện hoặc vật liệu dẫn điện và vật cách điện hoặc vật liệu cách điện thường dùng. -Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 2. Kỹ năng -Mắc mạch điện đơn giản. -Làm TN xác định vật dẫn điện vật cách điện. 3. Thái độ Có thói quen sử dụng điện an toàn. B. ĐỒ DÙNG Bảng ghi kết quả TN của các nhóm Hãy đánh dấu x cho vật dẫn điện 0 cho vật cách điện vào bảng Dây đồng Vỏ nhựa Chén sứ Ruột bút chì Phiếu học tập cho các nhóm Hãy gạch dưới những bộ phận dẫn điện trên hình vẽ bóng đèn và phích cắm điện với dây nối ở hình vẽ sau Hình tr 55 Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi êlect rôn tự do ở hình vẽ dưới đây để chỉ chiều chuyển dịch có hướng của chúng. Hình tr 56 . Mỗi nhóm HS -1 bóng đèn đui nghạnh hoặc đui xoáy được nối với phích cắm điện bằng một đoạn dây điện có vỏ bọc cách điện. -2 pin một bóng đèn pin 1 công tắc 5 đoạn dây dẫn có mỏ kẹp. -1 số vật cần xác định xem là dẫn điện hay cách điện 1 đoạn dây đồng 1 đoạn dây thép 1 đoạn vỏ nhựa bọc ngoài dây điện 1 chén sứ. C. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. H. KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 5 phút . 1. Kiểm tra bài cũ. -GV đưa ra một mạch điện hở gồm 2 pin 1 khoá K 1 bóng đèn và dây dẫn. Trong mạch điện đã cho có dòng điện chạy qua không Muốn có dòng điện chạy trong mạch em phải kiểm tra và mắc lại mạch điện như thế nào Dấu hiệu nào giúp em nhận biết có dòng điện trong mạch 2. Tổ chức tình huống học tập. Nếu giữa hai mỏ kẹp ta nối với 1 đoạn dây đồng thì trong mạch điện có dòng điện không GV mắc mạch điện thử để thấy có dòng điện trong mạch. Nếu thay đoạn dây đồng này bằng 1 vỏ nhựa của bút bi theo em có dòng điện chạy trong mạch không GV kiểm tra trên mạch điện để thấy không có Chưa có dòng điện trong mạch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.