Tiết 23:SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN-CHIỀU DÒNG ĐIỆN

HS biết vẽ đúng sơ đồ của một mạch điện thực loại đơn giản. -Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho. -Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều dòng điện chạy trong mạch điện thực. năng: Mắc mạch điện đơn giản. 3. Thái độ: Có thói quen sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện đồng thời là bộ phận an toàn điện. -Rèn khả năng tư duy mềm dẻo và linh hoạt | Tiết 23 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN-CHIỀU DÒNG ĐIỆN A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -HS biết vẽ đúng sơ đồ của một mạch điện thực loại đơn giản. -Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho. -Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều dòng điện chạy trong mạch điện thực. 2. Kỹ năng Mắc mạch điện đơn giản. 3. Thái độ Có thói quen sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện đồng thời là bộ phận an toàn điện. -Rèn khả năng tư duy mềm dẻo và linh hoạt. B. ĐỒ DÙNG. Cả lớp Tranh phóng to bảng kí hiệu của một số bộ phận mạch điện hình tranh vẽ phóng to mạch điện xe máy. -Chuẩn bị câu hỏi C4 ra bảng phụ hình . Các nhóm -1 pin 1 5V 1 bóng đèn pin. -1 công tắc. -5 đoạn dây có vỏ bọc cách điện. -1 đèn pin loại ống tròn có lắp sẵn pin. C. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. H. TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. 5 phút Với những mạch điện phức tạp như mạch điện trong gia đình mạch điện trong xe máy ôtô . các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng yêu cầu cần có Họ phải căn cứ vào sơ đồ mạch điện. GV treo sơ đồ mạch điện người ta đã sử dụng một số kí hiệu để biểu diễn các bộ phận của mạch. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản. H. SỬ DỤNG KÍ HIỆU ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ MẮC MẠCH ĐIỆN THEO SƠ ĐỒ 15 phút . I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN. -GV treo bảng kí hiệu một số bộ phận của mạch điên. -yêu cầu sử dụng kí hiệu vẽ sơ đồ mạch điện hình . -Gọi một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch thu kết quả của một số HS. -Yêu cầu HS trong lớp nhận xét bài của bạn GV sửa chữa nếu cần. -Vẽ lại sơ đồ khác cho mạch điện 1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện. Bảng SGK 58. 2 Sơ đồ mạch điện. C1 Sơ đồ mạch điện hình . ------- ------------ ----------------0------- hình với vị trí các bộ phận trong sơ đồ được thay đổi khác đi mắc mạch theo sơ đồ đó kiểm tra và đóng mạch điện để đảm bảo đèn sáng. -GV kiểm tra nhắc nhở những thao tác mắc sai của HS. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    1    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.