Tiết 26: ÔN TẬP

Hệ thống hoá kiến thức đã học từ tiết 19 đến tiết 25. -Vận dụng giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tế. -Thái độ: Yêu thích môn học. B. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ. C. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại. | Tiết 26 ÔN TẬP A. MỤC TIÊU -Hệ thống hoá kiến thức đã học từ tiết 19 đến tiết 25. -Vận dụng giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tế. -Thái độ Yêu thích môn học. B. ĐỒ DÙNG Bảng phụ. C. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. H. Đ. 1 KIỂM TRA-CỦNG CỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN 20 phút . 1. Có thể làm cho một vật 1. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách đem nhiễm điện bằng cách nào vật đó cọ xát với vật khác. 2. Để kiểm tra xem một vật 2. Để kiểm tra xem một vật có nhiễm điện hay không có nhiễm điện hay không ta thử xem vật đó có hút được các vật nhẹ không Nếu làm thế nào hút chứng tỏ vật đó nhiễm điện. mấy loại điện tích Sự 3. Có hai loại điện tích Điện tích dương điện tích tương tác giữa các điện tích âm. -Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau khác loại thì hút nhau. 4. Trình bày sơ lược cấu tạo 4. Sơ lược cấu tạo nguyên tử SGK 51 nguyên tử - Ở tâm nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân. 5. Khi nào ta nói vật nhiễm 5. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn điện âm vật nhiễm điện nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn. dương 6. Dòng điện là gì Quy ước 6. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có chiều dòng điện như thế nào hướng. -Khái niệm dòng điện một -Quy ước về chiều của dòng điện Chiều dòng điện là chiều chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. -Dòng điện cung cấp bởi pin hay ăquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều 7 Chất dẫn điện là gì Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là gì Bản chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. dòng điện trong kim loại -Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng các êlect rôn tự do dịch chuyển có hướng. 8. Nêu các tác dụng của dòng điện có tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng tác điện mà em biết dụng từ tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí. H. Vận dụng tổng hợp kiến thức 20 phút

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.