Tiết 31: THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP.

Kỹ năng. -Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2. Thái độ. Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. | Tiết 31 THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Kỹ năng. -Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2. Thái độ. Hứng thú học tập bộ môn có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS GV và các nhóm -1 nguồn điện 2 pin 1 5 V . -2 bóng đèn pin cùng loại như nhau. -1 vôn kế 1 ampe kế có GHĐ phù hợp. -1 công tắc 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện. -Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài. Bổ sung thêm ở phần 1 Vôn kế của nhóm em có GHĐ là. ĐCNN là. Ampe kế của nhóm em có GHĐ là. ĐCNN là. A. PHƯƠNG PHÁP Trực quan đàm thoại. B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. H. Đ. 1 KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 7 phút . 1. Kiểm tra bài cũ. -Gọi HS lên bảng -HS lên Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện 1 công tắc 1 bóng đèn 1 bảng trả lời ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 vôn kế đo câu hỏi HS hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. khác chú ý -Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn phải theo dõi chọn ampe kế và mắc vào mạch điện như thế nào phần trình -Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần phải bày của bạn chọn và mắc vôn kế như thế nào để nhận xét -GV nhận xét đánh giá cho điểm HS. bổ sung. 2. Tổ chức tình huống học tập. GV mắc một mạch điện như hình a và giới thiệu với HS đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì H. 10 phút -MẮC NỐI TIẾP HAI BÓNG ĐÈN. -Yêu cầu HS quan sát hình b -HS Trả lời câu hỏi Ampe kế và để nhận biết 2 bóng đèn mắc nối công tắc được mắc nối tiếp trong tiếp Từ đó cho biết trong mạch điện này ampe kế và công tắc được mắc thế nào với các bộ phận khác mạch với các bộ phận khác. -GV kiểm tra các nhóm mắc mạch -HS mắc mạch điện theo nhóm vẽ hỗ trợ nhóm yếu. -GV gọi đại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG