Tiết 32: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Kĩ năng: -Biết mắc song song hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn. 2. Thái độ: Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. | Tiết 32 THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức-Kĩ năng -Biết mắc song song hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn. 2. Thái độ Hứng thú học tập bộ môn có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. -GV và các nhóm 1 nguồn điện 2 pin 1 5V . Hai bóng đèn pin cùng loại như nhau. 1vôn kế 1 ampe kế có GHĐ phù hợp. 1 công tắc 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài. Bổ sung thêm ở phần 1 a Vôn kế ở nhóm em có GHĐ là. ĐCNN là. Ampe kế của nhóm em có GHĐ là. ĐCNN là. Lưu ý GV có thể mắc sẵn mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song như hình . C. PHƯƠNG PHÁP Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. H. KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 7 phút 1. Kiểm tra bài cũ. HS cả lớp -GV trả lại cho HS báo cáo trước nhận xét và đánh giá chung. theo dõi phần -GV gọi 1 HS trả lời mục 1 đã chuẩn bị trong mẫu báo cáo. chuẩn bị của -GV dành 3 phút để HS quan sát ampe kế và vôn kế của nhóm mình bạn nhận xét điền nốt phần e bổ sung. -GV đánh giá phần chuẩn bị của HS. 2. Tổ chức tình huống học tập. Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp. Trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu đặc điểm về hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song. H. TÌM HIỂU VÀ MẮC MẠCH ĐIỆN SONG SONG VỚI HAI BÓNG ĐÈN 10 phút . -GV cho HS quan sát mạch điện hình trong song song hai bóng SGK và mạch điện mẫu của GV Hai điểm nào là đèn. hai điểm nối chung của các bóng đèn -GV thông báo đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm nối chung là mạch rẽ đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Trên mạch điện cụ thể hãy chỉ ra Đâu là mạch chính đâu là mạch rẽ -GV yêu cầu HS mắc mạch điện hình theo -HS . nhóm. -HS Mắc mạch điện theo -GV kiểm tra mạch mắc của các nhóm động viên nhóm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    71    2    15-04-2024
13    113    2    15-04-2024
5    368    5    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.