Tiết: 7.GƯƠNG CẦU LỒI

Nêu được tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. -Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. -Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi. năng: Làm TN để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. độ: Biết vận dụng được các phương án TN đã làm để tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. . | Tiết. 7. GƯƠNG CẦU LỒI. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Nêu được tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. -Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. -Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi. 2. Kỹ năng Làm TN để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. 3. Thái độ Biết vận dụng được các phương án TN đã làm để tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm 1 gương cầu lồi 1 gương phẳng có cùng kích thước 1 cây nến 1 bật lửa. C. PHƯƠNG PHÁP Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 10 phút tra -HS1 Nêu tính chất của gương phẳng. -Vì sao biết ảnh của gương phẳng là ảnh ảo -HS2 Chữa bài tập SBT. S R -Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đén gương. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S . -Bài SS gương sao cho SH HS tia phản xạ kéo dài đều đi qua ảnh S . Vẽ S A cắt gương ở I. SI là tia tới cho tia phản xạ IR đi qua A -HS Quan sát ảnh nêu nhận xét. vK W H c 1 S chức tình huống học tập. -GV Cho HS quan sát một số vật nhẵn bóng Thìa muôi múc canh .yêu cầu HS quan sát ảnh của mình trong gương và nhận xét xem ảnh có giống mình không -GV thông báo Mặt ngoài của muôi thìa là gương cầu lồi mặt trong là gương cầu học hôm nay xét ảnh của gương cầu lồi. HOẠT ĐỘNG 2 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI 15 phút sát Yêu cầu HS đọc SGK -HS Bố trí TN và có thể dự đoán và làm TN như hình . nghiệm kiểm tra. Ảnh nhỏ hơn vật. Có thể là ảnh ảo. -Câu C1 Bố trí TN như hình . -HS Làm TN so sánh ảnh của hai -GV Nêu phương án so sánh ảnh của vật giống nhau trước gương phẳng vật qua hai gương. -Ảnh thật hay ảnh ảo và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    71    1    15-04-2024
110    85    5    15-04-2024
34    70    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.