Tiết: 24 TÁC DỤNG NHIỆTVÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦADÒNG ĐIỆN

Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường làm cho vật dẫn nóng lên .Kể một số đồ dùng phát sáng khi có dòng điện đi qua năng : Hiểu rõ dòng điện có tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng độ: Học sinh ổn định , tập trung trong học tập | Tiết 24 TÁC DỤNG NHIỆTVÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được dòng điện đi qua vật dẫn thông thường làm cho vật dẫn nóng lên .Kể một số đồ dùng phát sáng khi có dòng điện đi qua 2. Kĩ năng Hiểu rõ dòng điện có tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng 3. Thái độ Học sinh ổn định tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. GV Hình vẽ phóng lớnn hình và sgk 2. HS Nghiên cứu kĩ sgk III GIảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu quy tắc chiều dòng điện Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin 1công tắc và 1 đèn HS Trả lời GV NHận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của hs cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu tác I Tác dụng nhiệt dụng nhiệt GV Hãy kể một số dụng cụ thiết bị đốt nóng khi có dòng điện C1 Bếp điện bàn là nồi cơm chạy qua điện HS Bàn là bếp điện nồi cơm điện . GV Cho hs lắp mạch điện thực tế như hình C2 HS Thực hiện a. Bóng đèn nóng lên có thể GV Khiđóng công tắc đèn có xác định bằng tay sáng lên không b. Dây róc đốt nóng và HS Có phát sáng GV Bộ phận nào nóng khi có c. Dây tóc dòng điện đi qua HS Dây tóc GV Nhiệt độ của dây tóc lúc này là bao nhiêu HS Khoảng 2500 độ GV Tại sao dây tóc bóng đèn thường làm bằng Vônfram HS Vì nó chịu được nhiệt độ C3 cao giấy bị cháy đứt GV Làm TN như hình điện làm mảnh sgk giấy cháy GV Có hiện tượng gì xảy ra với mảnh giấy khi đóng khoá K Kết luận HS Mảnh giấy cháy - Nóng lên GV Cho hs thảo luận C4 trong - Nhiệt độ 2 phút - Phát sáng HS Thực hiện II Tác dụng phát sáng GV Em nào trả lời được câu này

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.