TỔNG KẾT CHƯƠNG ÂM HỌC

Học sinh hệ thống lại những kiến thức trọng tâm của chương năng : Học sinh vaanj dụng kiến thức đã học để giải bài tập độ: Ổn định , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : 1. GV: Một số câu hỏi lí thuyết và bài tập của chương 2. HS: Nghiên cứu kĩ phần này ở sgk | TỔNG KẾT CHƯƠNG ÂM HỌC I Mục tiêu 1 .Kiến thức Học sinh hệ thống lại những kiến thức trọng tâm của chương 2. Kĩ năng Học sinh vaanj dụng kiến thức đã học để giải bài tập 3. Thái độ Ổn định tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. GV Một số câu hỏi lí thuyết và bài tập của chương 2. HS Nghiên cứu kĩ phần này ở sgk III Giảng dạy 1 . Ổn định lớp 2. Tình huống bài mới Để tạo điều kiện cho các em nhớ lại những kiến thức của chương hôm nay ta vào tiết ôn tập 3. Bài mới PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu phàn lí I lí thuyết NỘI DUNG thuyết 1 .Nguồn âm là vật phát ra âm GV Nguồn âm là gì HS Là vật phát ra âm số là số dao động trong GV Tần số là gì Đơn vị của tần một đơn vị thời gian . đơn vị là HZ số số dao động càng lớn HS Trả lời thì âm phát ra càng bỏng GV Tần số dao động càng lớn thì 4. Độ to của âm được tính vật phát ra âm càng trầm hay càng bằng đơn vị dB bổng 5. Âm truyền được trong môi HS Trả lời trường rắn lỏng khí GV Độ to của âm được tính bằng 6. ÂM không truyền được đơn vị gì trong chân không vì chân không HS dB không có vật chất GV Âm truyền được trong môi 7. Âm dội lại khi gặp mặt chắn gọi trường nào là âm phản xạ HS Rắn lỏng khí 8. - Vật phản xạ tốt như thuỷ tinh GV Tại sao âm không truyền tường gạch tường xi măng. được trong môi trường chân không -Vật phản xạ âm kém như xốp HS Trả lời lụa GV Âm phản xạ là gì HS Âm dội lại khi gặp mặt chắn GV Kể một số vật phản xạ âm tốt và phản xạ âm kém HS Kể tên GV Hãy nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiềng ồn HS Trả lời GV Giản cho học sinh các cách cụ thể làm giảm một số tiếng ồn HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu bước II Vận dụng vận dụng GV Hướng dẫn cho học sinh giải phần I HS Giải trình tự từng câu GV Chấn chỉnh và cho học sinh ghi đáp án vào vở GV Hướng dẫn họ sinh giải phần vận dung ở sgk GV Treo hình lên bảng và hướng dẫn học sinh giải từng hàng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG