TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC

Ôn lại kiến thức, củng cố lại kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm. Cách vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi. năng: Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng. độ: Yêu thích môn học. | TỔNG KẾT CHƯƠNG I QUANG HỌC I Mục tiêu 1. Kiến thức Ôn lại kiến thức củng cố lại kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng sự truyền ánh sáng sự phản xạ ánh sáng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng gương cầu lồi gương cầu lõm. Cách vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng xác định vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi. 2. Kĩ năng Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng. 3. Thái độ Yêu thích môn học Il Chuẩn bị 1. Giáoviên bảng phụ vẽ ô chữ SGK 2. Học sinh Trả lời trước phần tự kiểm tra. IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3 Giảng bài mới Hoạt động của thầy-trò Nội dung Hoạt động 1 Ôn lại kiến thức cơ bản I Lý thuyết Tự kiểm tra Gọi HS trả lời phần tự kiểm tra. 1- C HS khác bổ sung. 2- B GV hướng dẫn thảo luận uốn nắn 3- Trong suốt đồng tính đường những chỗ HS trả lời sai. thẳng. 4- a Tia tới b Góc tới 5- ảnh ảo có độ lớn bằng vật cách gương 1 khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. 6- Giống ảnh ảo Khác ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng. 7- Khi 1 vật ở gần sát gương ảnh này lớn hơn vật. Câu 8 Cho HS viết thảo luận nhóm chọn 9- Vùng nhìn thấy trong gương cầu câu đúng. lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong Hoạt động 2 Vận dụng - Cho HS làm việc cá nhân. - Gọi HS đọc câu C1 26 SGK - GV hướng dẫn cách vẽ. Cho 1 HS lên bảng vẽ câu a GV yêu cầu HS ở lớp vẽ vào vở. a Vẽ S 1 đối xứng S1 qua gương. Vẽ S 2 đối xứng S2 qua gương. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng b Lấy 2 tia tới đến 2 mép gương tìm tia phản xạ tương ứng. - Gọi HS lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ S1 . - Gọi HS khác lên vẽ 2 tia tới xuất phát từ S2. c Đặt mắt trong vùng gạch chéo nhìn thấy ảnh của S1 và S2 . - GV nhận xét hoàn chỉnh. - Gọi HS đọc câu C2 SGK. gương phẳng cùng kích thước. 10- II Bài tập 1 Vận dụng Câu C1 Câu C2 - Giống đều là ảnh ảo. - Khác _ảnh ảo nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn ảnh trong gương

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    1    20-06-2021