TỔNG KẾT CHƯƠNG QUANG HỌC

Ôn lại những kiến thức của chương năng : Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan độ : Học sinh tập trung , tích cực ôn lại những kiến thức đã học II/ Chuẩn bị : Giáo viên và học sinh nghiên cứu kĩ những bài đã học ở sgk | TỔNG KẾT CHƯƠNG QUANG HỌC I Mục tiêu 1 . Kiến thức Ôn lại những kiến thức của chương 2. Kĩ năng Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan 3. Thái độ Học sinh tập trung tích cực ôn lại những kiến thức đã học II Chuẩn bị Giáo viên và học sinh nghiên cứu kĩ những bài đã học ở sgk III Giảng dạy 1 .Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ bài gương cầu lõm HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm 3. Tình huống bài mới Chúng ta vừa học xong chương1 . Để hệ thống lại những kiến thức của chương này hôm nay ta vào bài mới mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Ôn lại những kiến thức cơ bản I Phần tự kiểm tra 1. Câu Cdúng 2. Câu b đúng môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng GV Cho hs đọc câu 1 sgk HS Thực hiện GV Khi nào ta nhìn thấy một vật HS Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta GV Cho hs thảo luận C2 4. Tia phản xạ nằm trong mặt phawngr tới và ở phía bên kia pháp tuyến so vơi tia tới 5 Ảnh ảo bằng vật .Khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ gương tới ảnh 6 . Ảnh tạo bởi gương càu lồi là HS Thực hiện trong 2 ảnh ảo nhỏ hơn vật phút GV Vậy câu trả lời nào 7. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm đúng là ảnh ảo lớn hơn vật HS B đúng GV Hãy phát biểu định luạt truyền thẳng ánh sáng HS Phát biểu GV Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng là gì II Vận dụng HS Ảnh ảo bằng vật C1 GV Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi N HS Ảnh ảo nhỏ hơn vật GV Nêu tính chất của ảnh M tạo bởi gương cầu lõm HS Có 1gương phẳng và 1 gương cầu cùng kích thước . Hãy so sánh vùng nhìn thấy III Trò chơi ô chữ nếu đặt mắt cùng vị trí 1. Vật .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    116    1    02-12-2020