ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG

Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. năng: Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng. Giải thích một số hiện tượng trong thực tế và hiểu được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng. độ: Biết vận dụng vào cuộc sống. | ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG I Mục tiêu 1. Kiến thức Nhận biết được bóng tối bóng nửa tối và giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực nguyệt thực. 2. Kĩ năng Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng. Giải thích một số hiện tượng trong thực tế và hiểu được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng. 3. Thái độ Biết vận dụng vào cuộc sống. Il Chuẩn bị 1. GV Một đèn pin 1 cây nến 1 vật cản bằng bìa dày 1 màn chắn. Tranh vẽ nhật thực nguyệt thực. 2. HS Mỗi nhóm chuẩn bị như trên. III Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại trực quan diễn giảng IV Tiến trình 1 Ổ n định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra bài cũ - Phát biểu định luật truyền thẳng Trong môi trường trong suốt và ánh sáng 6đ đồng tính ánh sáng truyền theo đường -Đường truyền của tia sáng được thẳng biểu diễn như thế nào 4đ Biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng. Năm học 20 7 - 2008 1 -BT 5đ -BT 5đ Không nhìn thấy vì ánh sáng từ đèn phát ra truyền đi theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng từ đèn không truyền vào mắt được. Phải để mắt trên đường CA kéo dài. Làm tương tự như cắm 3 kim thẳng hàng. Đội trưởng đứng trước người thứ nhất sẽ thấy người này che khuất tất cả những người khác trong hàng. Năm học 2007 - 2008 2 3 Giảng bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt độngl Xây dựng tình huống . - Tại sao thời xưa con người đã biết nhìn vị trí bóng nắng để biết giờ trong ngày còn gọi là đồng hồ Mặt Trời Hoạt động 2 Quan sát và hình thành khái niệm bóng tối. GV giới thiệu TN1 . - Yêu cầu HS đọc và tiến hành TN như SGK. GV hướng dẫn HS để đèn ra xa - Bóng đèn rõ nét. - HS thảo luận trả lời C1 Aùnh sáng truyền thẳng nên vật cản đã chắn ánh sáng - vùng tối cho HS vẽ tia sáng từ đèn - vật cản - màn chắn . - HS điền vào chỗ trống trong nhận I Bóng tối bóng nửa tối Bóng tối nằm phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ Năm học 2007 - 2008

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.