Đề cương môn luật cạnh tranh

1. Tên học phần: Luật Cạnh tranh (Luật Thương mại - học phần III). 2. Số đơn vị học trình: 02 đơn vị học trình. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3 4. Phân bổ thời gian: 30 tiết - Lên lớp: 21 tiết; - Thảo luận và thực tế: 09 tiết; 5. Điều kiện tiên quyết: Luật Tố tụng dân sự 6. Mục tiêu của học phần Môn Pháp luật cạnh tranh cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, bao gồm những nội dung cơ bản: Các lý thuyết. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LUẬT CẠNH TRANH 1. Tên học phần Luật Cạnh tranh Luật Thương mại - học phần III . 2. Số đơn vị học trình 02 đơn vị học trình. 3. Trình độ Sinh viên năm thứ 3 4. Phân bổ thời gian 30 tiết - Lên lớp 21 tiết - Thảo luận và thực tế 09 tiết 5. Điều kiện tiên quyết Luật Tố tụng dân sự 6. Mục tiêu của học phần Môn Pháp luật cạnh tranh cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh bao gồm những nội dung cơ bản Các lý thuyết về cạnh tranh trong kinh tế học các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi cạnh tranh không lành mạnh các quy định của Luật Cạnh tranh về hành vi hạn chế cạnh tranh khái quát về cơ quan cạnh tranh và thủ tục tố tụng cạnh tranh. Ngoài ra nội dung giảng dạy còn khái quát những lý thuyết về hiệu quả kinh tế trong pháp luật cạnh tranh và các biện pháp kỹ thuật khi giải quyết các vụ việc cạnh tranh. 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Khi nghiên cứu môn Pháp luật thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau - Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh - Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh - Pháp luật về kiểm soát độc quyền chống hành vi hạn chế cạnh tranh - Thủ tục tố tụng cạnh tranh 8. Tài liệu học tập 9. Phương pháp giảng dạy - Giảng lý thuyết giảng giải - Thảo luận giảng viên đặt câu hỏi đưa ra tình huống để sinh viên thảo luận2 Giảng viên sẽ đưa ra các tình huống bài tập các câu hỏi để sinh viên cùng thảo luận nhằm đưa ra cách thức xử lý các vấn đề có thể phát sinh trên thực tế ngoài ra giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc của sinh viên về phần lý thuyết đã trình bày ở trên lớp và làm sáng tỏ những nội dung mà giáo viên yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu ở nhà. - Tự học có hướng dẫn Trong các giờ giảng lý thuyết tùy vào từng phần của các chương trong nội dung của chương trình giáo viên sẽ yêu cầu sinh viên đọc luật thực định đọc các tài liệu có liên quan trên cơ sở có hướng dẫn của giáo viên để sinh viên hiểu rõ những nội dung lý luận mà

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    692    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.