Đề cương môn luật thuế

1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT THUẾ 1. Tên học phần: Luật Thuế. 2. Số đơn vị học trình: 2 3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3, 4. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 24 tiết. - Thảo luận: 12 tiết. 5. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học môn Luật Thuế, sinh viên phải học xong các môn: Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luận Ngân sách Nhà nước, Luật hành chính, Luật Nhà nước, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, Chủ thể kinh doanh. 6. Mục tiêu của. | 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT THUẾ 1. Tên học phần Luật Thuế. 2. Số đơn vị học trình 2 3. Trình độ Dành cho sinh viên năm thứ 3 4. 4. Phân bổ thời gian - Lý thuyết 24 tiết. - Thảo luận 12 tiết. 5. Điều kiện tiên quyết Trước khi học môn Luật Thuế sinh viên phải học xong các môn Lý luận Nhà nước và pháp luật Luận Ngân sách Nhà nước Luật hành chính Luật Nhà nước Luật hình sự Luật dân sự Luật tố tụng hành chính Chủ thể kinh doanh. 6. Mục tiêu của học phần Môn Luật Thuế trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế hiểu và nắm bắt đúng các khái niện về đối tượng nộp thuế đối tượng chịu thuế những trường hợp không chịu thuế căn cứ tính thuế chế độ miễn giảm. trong từng sắc thuế. Ngoài ra môn học này giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký kê khai nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt nam các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. Sau khi học xong môn luật thuế sinh viên sẽ biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào việc đọc văn bản luật nhằm áp dụng các quy định của pháp luật thuế một cách đúng pháp luật. Mục đích của môn luậtthuế giúp sinh viên có những kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thuế để vận dụng vào các công việc thực tế như Thanh tra thuế thực hiện các công việc của cán bộ Hải quan cán bộ thuế theo đúng pháp luật tư vấn về kê khai quản lý thuế thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. Khi nghiên cứu môn Luật Thuế sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau - Khái niệm vai trò và cách thức phân loại thuế. - Bản chất pháp lý của những yếu tố cơ bản cấu thành nên một sắc thuế. - Các nguyên tắc và yêu cầu của việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế Việt nam. - Vai trò mục tiêu của các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt nam. - Những đặc trưng cơ bản của các sắc thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu-nhập khẩu thuế thu nhập doanh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG