Đề cương môn học dụng cụ linh kiện điện tử

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: DỤNG CỤ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Mã môn học: 20242031 Số tín chỉ: 2 tiết (30 tiết) Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2009, đại học, cao đẳng Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Môn học được bố trí vào đầu giai đoạn chuyên ngành, sau khi kết thúc các môn học giai đoạn đại cương để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành khác Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Mạch điện tử | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ- ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học DỤNG CỤ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - Mã môn học 20242031 - Số tín chỉ 2 tiết 30 tiết - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 2009 đại học cao đẳng. - Loại môn học Bắt buộc x Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Môn học được bố trí vào đầu giai đoạn chuyên ngành sau khi kết thúc các môn học giai đoạn đại cương để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành khác - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này Mạch điện tử. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận theo nhóm 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Điện Tử Viễn Thông 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Trang bị cho SV các kiến thức về các linh kiện điện tử thụ động như điện trở tụ điện cuộn cảm biến áp rơle thạch anh. cơ chế hoạt động của chất bán dẫn và các linh kiện điện tử tích cực như Diode Bjt Fet Scr Triac Diac. Đây là hành trang giúp cho SV dễ dàng theo học các chuyên ngành Điện- Điện Tử. - Kỹ năng Biết cách nhận dạng tra cứu kiểm tra đo thử tất cả các linh kiện điện tử thông dụng. - Thái độ chuyên cần Hoàn thành các bài tập được giao về nhà chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 3. Tóm tắt nội dung môn học khoảng 150 từ Môn Dụng Cụ Linh kiện Điện Tử là môn học kỹ thuật cơ sở quan trọng của sinh viên ngành Điện - Điện Tử. Giáo trình Dụng Cụ Linh kiện Điện Tử cung cấp kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử giúp sinh viên tìm hiểu về cấu tạo nguyên lý hoạt động các đặc tính kỹ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    246    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.