Đề cương môn học kết cấu Robot

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kết cấu Robot Mã môn học: 21372807 Số tín chỉ: Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): nguyên lý máy, kĩ thuật lập trình, chi tiết máy. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kết cấu Robot - Mã môn học 21372807 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 09 Đại học. - Loại môn học Bắt buộc Lựa chọn x - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Cơ học lý thuyết nguyên lý máy kĩ thuật lập trình chi tiết máy. - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này Kỹ thuật điều khiển robot. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm 5 tiết Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Cơ - Điện - Điện Tử Kĩ thuật cơ khí. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Nắm được kiến thức cơ sở của ngành học đặc biệt là kết cấu robot - Kỹ năng Có các kỹ năng tư duy phân tích và ra quyết định kỹ năng thiết kế điều khiển robot. - Thái độ chuyên cần Yêu thích môn học ngành học mà sinh viên đang theo học. 3. Tóm tắt nội dung môn học khoảng 150 từ Môn học này là môn học kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên những phương pháp tính toán và phân tích động lực học các chuyển động cơ bản của robot. Đặc biệt là sử dụng phương pháp xây dựng ma trận và mô hình hóa lập trình và giải bằng chương trình Matlab. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc 1 Trần Hoàng Nam Giải bài toán ngược động học động lực học và điều khiển trượt rôbốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tơ tọa độ suy rộng. - Tài liệu tham khảo 1 Cao Hoàng Long Lập trình robot tự động đơn giản với vi điều khiển PIC16F877A. 2 Bruno Siciliano Lorenzo Sciavicco Robotics - Modelling Planning and Control . 3 Nguyễn Mạnh Trường Giáo trình Robocon. 4 Đào Văn Hiệp Kỹ thuật robot. 5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học - Phương pháp giảng dạy lên lớp. - Phương pháp học tập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
124    587    16    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.