Đề cương ôn tập môn khí cụ điện

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Khí cụ điện Mã môn học: 20262153 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Giải tích mạch điện. Các môn học kế tiếp: Thiết kế cung cấp điện, Bảo vệ rơle và tự động hoá | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Khí cụ điện - Mã môn học 20262153 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Giải tích mạch điện. - Các môn học kế tiếp Thiết kế cung cấp điện Bảo vệ rơle và tự động hoá. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 30 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ - Điện -Điện Tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Sinh viên sau khi học xong môn học này phải nắm bắt được các khí cụ chính của mạch điện mạng điện phân phối. Biết tính toán lựa chọn máy cắt và thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện. Biết tính toán và chọn phương án nối đất an toàn cho hệ thống điện. Biết cách tính toán và chọn phương pháp bù nâng công suất. Biết phân tích và lựa chọn cài đặt bảo vệ mạng điện theo phân cấp. - Kỹ năng Sinh viên nắm được các khí cụ điện chính trong lưới điện hạ thế và trung thế và các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn IEC. Hiểu được đặc điểm tính năng qui trình sử dụng và tính toán thiết kế lựa chọn khí cụ điện cho mạng điện hạ thế ở nhà máy xí nghiệp hoặc mạng phân phối trung thế. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học Khí cụ điện cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí cụ điện dùng trong hệ thống lưới phân phối và truyền tải điện năng. Đồng thời cung cấp kiến thức lắp đặt các thiết bị điện điều khiển và đóng cắt nhằm đạt được sự tối ưu hóa theo mục tiêu đề ra trong lĩnh vực công nghiệp. Giúp sinh viên tính toán và lựa chọn các khí cụ điện hạ thế trung thế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.