Đề cương kỹ thuật điện cao áp

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ Thuật Điện Cao Áp II Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Giải tích mạch điện, Trường điện từ. Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Đồ án tốt nghiệp : 20 tiết : 10 tiết : 15 tiết : 15 tiết :. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA. --- ------------ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ Thuật Điện Cao Áp II - Mã môn học - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Toán cao cấp Vật lý đại cương Giải tích mạch điện Trường điện từ. - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này Đồ án tốt nghiệp - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 15 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện Tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức sinh viên hiểu biết về sét ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của sét đến mạng điện và công trình dân dụng. - Kỹ năng Sinh viên có khả năng tính toán thiết kế và chọn lựa thiết bị cho hệ thống b ảo vệ chống sét trực tiếp và gián tiếp. - Thái độ chuyên cần Nội dung môn học phong cách giảng dạy năng lực và tâm huyết của người thầy rất dễ truyền nguồn cảm hứng yêu thích đam mê môn học ngành học cho SV. Từ đó dễ gây nên lòng kính trọng yêu quý giảng viên đang giảng dạy môn học. Góp phần tạo sự tự tin vào năng lực bản thân khi SV ra trường. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học Kỹ thuật điện cao áp II cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học về quá trình hình thành và phát triển của sét trong tự nhiên. Tác động trực tiếp và gián tiếp của sét đến mạng điện phân phối và các công trình công nghiệp. Từ đó sinh viên sẽ được học cách tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị cho việc bảo vệ chống sét trực tiếp là hệ thống chống sét trực tiếp cổ điển bằng các kim và dây thu sét hệ thống hiện đại tia tiên đạo . và chống sét gián tiếp là các chống sét van cho mạng điện phân phối các thiết bị chống .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG