Đề cương kỹ thuật chiếu sáng

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật chiếu sáng Mã môn học: 20262152 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện. Các môn học kế tiếp: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, Đồ án tốt nghiệp. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ---------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ thuật chiếu sáng - Mã môn học 20262152 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Hệ thống cung cấp điện. - Các môn học kế tiếp Các giải pháp tiết kiệm năng lượng Đồ án tốt nghiệp. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 15 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Nắm chắc các kiến thức cơ bản của môn Kỹ thuật chiếu sáng có khả năng tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng trong mọi lĩnh vực công nghiệp dân dụng chiếu sáng công cộng. - Kỹ năng Biết phân tích lựa chọn các thiết bị chiếu sáng công nghệ cao sử dụng các phần mềm chiếu sáng hiện đại tiếp thu các công nghệ chiếu sáng tiên tiến trên thế giới. Đề xuất và áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả vào các công trình chiếu sáng thực tế. - Thái độ chuyên cần Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 3. Tóm tắt nội dung môn học - Các đại lượng kỹ thuật ánh sáng cơ bản quang thông hiệu suất phát sáng cường độ ánh sáng độ rọi huy độ độ trưng nhiệt độ màu chỉ số màu. Các nguồn sáng phát sáng đều. Các thiết bị đo ánh sáng. - Các loại nguồn sáng nhóm đèn nung sáng nhóm đèn phóng điện cao áp và hạ áp LED đèn cảm ứng. Thiết bị khởi động starter ballast. Các mạch đèn huỳnh quang các mạch đèn phóng điện. - Các loại thiết bị chiếu sáng và các thông số kỹ thuật. Vật liệu kỹ thuật ánh sáng. - Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG