Đề cương môn kỹ thuật đo lường

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật đo lường Mã môn học: 20242028 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Giải tích mạch điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xung số, Xác suất thống kê. Các môn học kế tiếp: Các môn thí nghiệm thực hành điện-điện tử, Vận hành và điều khiển hệ thống điện, Bảo vệ rơ le. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ thuật đo lường - Mã môn học 20242028 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Giải tích mạch điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật xung số Xác suất thống kê. - Các môn học kế tiếp Các môn thí nghiệm thực hành điện-điện tử Vận hành và điều khiển hệ thống điện Bảo vệ rơ le. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 30 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Cung cấp kiến thức cơ sở của kỹ thuật đo lường các phương pháp đo các đại lượng điện đo thông số của mạch điện đo các đại lượng không điện dùng cảm biến nguyên lý cấu tạo làm việc và tính năng của máy đo các thao tác kỹ thuật để đạt được những yêu cầu cần thiết của phép đo. - Kỹ năng Sinh viên nắm được nguyên lý và phương pháp để đo các đại lượng điện và không điện thiết kế mạch và lựa chọn máy đo phù hợp với đối tượng đo và cách sử dụng máy đo để thực hiện một phép đo. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 3. Tóm tắt nội dung môn học Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật đo lường bao hàm các đối tượng của đo lường các phương pháp đo và phân loại máy đo nguyên nhân phân loại và đánh giá sai số của kết quả đo các cơ cấu hiển thị kết quả đo các nguyên lý chuyển đổi đo lường A D máy biến điện áp và dòng điện đo lường. Nguyên lý và phương pháp đo các đại lượng điện như dòng điện điện áp công suất điện năng hệ số công suất góc lệch pha tần số đo các thông số mạch điện như điện trở điện cảm điện dung hỗ cảm đo các đại

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    12    1    02-08-2021