Đề cương môn kỹ thuật siêu cao tần

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN Mã môn học: 20262044 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Điện tử tương tự Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN - Mã môn học 20262044 - Số tín chỉ 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại Học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Điện tử tương tự - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này Mạch siêu cao tần - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận theo nhóm 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Khoa Cơ - Điện - Điện tử BM Điện Tử Viễn Thông 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức o Nắm được các kíến thức cơ bản nhất về phương pháp giải tích tính toán thiết kế mạch hoạt động ở tần số siêu cao. o Nắm được kiến thức về đường dây truyền sóng đồ thị Smith và ma trận tán xạ. - Kỹ năng o Kỹ năng tính toán trên miền tần số siêu cao. o Kỹ năng cần thiết để tiếp cận được các thiết kế mạch siêu cao tần. - Thái độ chuyên cần Hoàn thành các bài tập được giao về nhà chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 3. Tóm tắt nội dung môn học khoảng 150 từ Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở kỹ thuật siêu cao tần các phương pháp tính toán thông số trên đường truyền sóng các loại đường truyền sóng thông dụng cách sử dụng đồ thị Smith cách phối hợp trở kháng một số thiết kế mạch cũng sẽ được đề cập ở phần phụ lục 4. Tài liệu học tập 1 Giáo trình Kỹ thuật siêu cao tần - Nguyễn Trọng Hải Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ 2008 - Khoa Điện Điện tử Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM Website .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
276    7    2    20-06-2021
8    7    1    20-06-2021