Chương 1: CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

Học sinh biết được thế nào là chuyển động cơ học. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học trong cuộc sống hằng ngày. Xác định được vật làm mốc Học sinh nêu được tính tương đối của chuyển động Học sinh nêu được ví dụ về các dạng chuyển động. 2. Kĩ năng: Học sinh quan sát và biết được vật đó chuyển động hay đứng yên. 3. Thái độ: Ổn định, tập trung, biết cách quan sát, nhìn nhận sự vật trong quá trình nhìn nhận sự vật. . | Chương 1 CƠ HỌC CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh biết được thế nào là chuyển động cơ học. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học trong cuộc sống hằng ngày. Xác định được vật làm mốc Học sinh nêu được tính tương đối của chuyển động Học sinh nêu được ví dụ về các dạng chuyển động. 2. Kĩ năng Học sinh quan sát và biết được vật đó chuyển động hay đứng yên. 3. Thái độ Ổn định tập trung biết cách quan sát nhìn nhận sự vật trong quá trình nhìn nhận sự vật. II Chuẩn bị 1. Cho cả lớp Tranh vẽ hình . Phóng to thêm để học sinh rõ. Bảng phụ ghi rõ nội dung điền từ C6. 2. Cho mỗi nhóm học sinh 1 xe lăn 1 khúc gỗ 1 con búp bê 1 quả bóng bàn. III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuản bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giới thiệu qua cho học sinh rõ chương trình vật lý 8. Tình huống bài mới Các em biết rằng trong tự nhiên cũng như trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều vật đang chuyển động dưới nhiều hình thức khác nhau. Những chuyển động đó sẽ như thế nào Hôm nay ta vào bài mới Chuyển động cơ học . Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu cách I Làm thế nào để biết đươc vật xác định vật chuyển động hay đứng chuyển động hay đứng yên. yên GV Em hãy nêu 2 VD về vật chuyển động và 2 VD về vật đứng yên HS Người đang đi xe chạy hòn đá mái trường đứng yên. GV Tại sao nói vật đó chuyển C1 Khi vị trí của vật thay đổi động so với vật mốc theo thời gian thì vật HS Khi có sự thay đổi so với vật chuyển động so với vật mốc gọi là khác. chuyển động. GV Làm thế nào biết được ô tô đám mây. chuyển động hay đứng yên HS Chọn một vật làm mốc như cây trên đường mặt thấy mây ô tô chuyển động so với vật mốc thì nó chuyển động. Nếu không chuyển động thì đứng yên. GV Giảng cho HS vật làm mốc là vật như thế nào. GV Cây trồng bên đường là vật C2 Em chạy xe trên đường thì em đứng yên hay chuyển động Nếu chuyển động còn cây bên đường đứng yên có đúng hoàn toàn không đứng yên. HS Trả lời dưới sự hướng dẫn của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
314    2    1    25-05-2024
11    72    1    25-05-2024
9    300    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.