Chương II:Nhiệt HọcCÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO

Tham khảo tài liệu 'chương ii:nhiệt họccác chất được cấu tạo như thế nào', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương II Nhiệt Học CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh kể được một số hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt và giữa chúng co khoản cách 2. Kỹ năng Hiểu rõ về cấu tạo của vật để giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ Hứng thú tập trung trong học tập. II Chuẩn bi 1. Giáo viên Hia bình thuỷ tinh hình trụ đường kính 30Cm khoảng 100 Cm 3 nước. 2. Học sinh Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra cũ Giáo Viên Chuyển động cơ học là gì Hãy lấy một ví dụ về một vật chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác HS Trả lời GV nhận xét trả lời chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huấn bài mới Giáo viên nêu tình huấn như sách giáo khoa 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 7 Tìm hiểu các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không GV cho học sinh đọc phần thông báo ở sgk HS Đọc và thảo luận 2 phút GV Giảng cho học sinh biết hầu hết các chất đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt Nguyên tử GV Nguyên tử khác phân tử như I Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không thế nào HS Nt là một hạt Pt là một nhóm hạt. GV Người ta dùng dụng cụ gì để thấy nguyên tử HS kính hiển vi hiên đại. HOẠT ĐỘNG 2 Giữa các phân II Giữa các phân tử có khoang cách tử có khoảng cách không không GV Quan sát hình và hãy xho biết giữa các nguyên tử ấy có liên kết không HS Có khoảng cách 1. Thí nghiệm mô hình GV Lấy 50Cm3 cát trộn với 50Cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100Cm3 hỗn hợp không tại sao C1 không được vì cát nhỏ hơn HS Không vì cát nhỏ hơn ngô nên ngô nên cát có thể xen vào cát có thể xen vào giữa các hạt ngô khoảng cách giữa các hạt ngô nên nên hỗn hợp giảm so với lúc đầu. thể tích hỗn hợp không đến GV Hãy giải thích câu hỏi mà thầy 100Cm3. nêu ra ở tình huấn đầu bài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    80    4    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.