LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ácsimét và viết được công thức tính lực đẩy ácsimét. Giải thích được một số hiện tượng có liên quan. 2. Thái độ: Tích cực học tập, quan sát thí nghiệm. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Chuẩn bị TN hình và hình SGK. 2. Học sinh: Nghiên cứu kĩ SGK | LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ácsimét và viết được công thức tính lực đẩy ácsimét. Giải thích được một số hiện tượng có liên quan. 2. Thái độ Tích cực học tập quan sát thí nghiệm. II Chuẩn bị 1. Giáo viên Chuẩn bị TN hình và hình SGK. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên lấy tình huống như nêu ở SGK. 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 I Tác dụng của chất lỏng lên một vật đặt Tìm hiểu lực tác dụng lên một vật khi trong nó. nhúng chìm rong chất lỏng. Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất GV Làm TN như hình SGK lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ dưới HS Quan sát lên. GV Kết quả P1 P chứng tỏ điều gì HS Chứng tỏ có 1 lực tác dụng lên vật từ dưới lên GV Cho HS điền vào phần kết luận ở SGK HS Dưới lên GV Giảng cho HS biết về nhà bác học Acsimét. HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Acsimét GV Cho HS đọc phần dự đoánở SGK II Độ lớn của lực dẩy Ácsimét HS thực hiện 1. Dự đoán GV Vậy dự đoán về lực đẩy acsimets như Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng thế nào trong chất lỏng bằng trọng lượng của HS Nêu ở SGK GV Làm TN để chứng minh dự đoán đó. HS Quan sát GV Hãy cho biết công thức tính lực đẩy phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 2. Thí nghiệm SGK acsimet HS Fa GV Em hãy cho biết ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng trong công thức. HS trả lời 3. Công thức tính lực đẩy ácsimét Fa d . v Trong đó Fa Lực đẩy Acsimét N HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu bước vận dụng d Trọng lượng riêng của chất lỏng N m2 GV Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài HS trả lời GV Một thỏi nhôm và 1 thỏi thép có thể tích V Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ m3 III Vận dụng bằng nhau được nhúng trong 1 chất lỏng hỏi C4 Khi gàu còn ở dưới nước do lực đẩu thỏi nào chịu lực đẩy lớn hơn của nước nên ta cảm giác nhẹ hơn. HS Bằng nhau. GV Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau C5 Lực đẩy Ácsimét tác dụng lên 2 thỏi bằng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.