ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC

Hệ thống lại những kién thức cơ bản của phần cơ học. 2/Kỉ năng: Vận dụng kiến thức để giải các BT 3/Thái độ: Ổn định,tập trung trong tiết ôn. II/Chuẩn bị: Giáo viên và học sinh nghiên cứu kĩ SGK III/Giảng dạy: 1/Ổn định lớp: 2/Kiểm tra: cũ: GV:Em hãy đọc thuộc lòng phần ghi nhớ SGK?Lấy ví dụ một vật chuyển hoá từ động năng sang thế năng. | ÔN TẬP CHƯƠNG CƠ HỌC I Mục tiêu 1 Kiến thức Hệ thống lại những kién thức cơ bản của phần cơ học. 2 Kỉ năng Vận dụng kiến thức để giải các BT 3 Thái độ Ổn định tập trung trong tiết ôn. Il Chuẩn bị Giáo viên và học sinh nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra cũ GV Em hãy đọc thuộc lòng phần ghi nhớ SGK Lấy ví dụ một vật chuyển hoá từ động năng sang thế năng. HS Trả lời. GV Nhận xét ghi điêm chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Đê hệ thống lại toàn bộ kiến thức của chương. Đê giúp các em khắc sâu hơn về kiến thức của chương này hôm nay ta vào tiết ôn tập 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 1. Lý thuyết Ôn tập phần lý thuyết GV Chuyên động cơ học là gì 1. Chuyên động cơ học là gì HS Là sự thay đổi vị trí theo thời gian 2. Hãy lấy một ví dụ về của vật này so với vật khác. GV Hãy lấy một ví dụ về chuyên chuyên động 3. Hãy viết công thức tính vận động HS Đi bộ đi xe đạp. GV Hãy viết công thức tính vận tốc đơn vị HS Trả lời GV Chuyên động không đều là gì tốc đơn vị vận tốc 4. Chuyên động không đều là HS Là CĐ có vận tốc thay đổi. gì GV Hãy nêu các đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng véctơ 5. Hãy nêu đặc điểm và cách biểu diễn lực bằng vectơ. HS Trả lời GV Thế nào là 2 lực cân bằng 6. Thế nào là hai lực cân bằng HS Là 2 lực ngược hướng và có cường độ bằng nhau. GV Hãy phát biểu định luật về công HS Nêu như ở sgk 7. Hãy phát biểu định luật về công GV Công suất cho ta biết gì 8. Công suất cho ta biết gì HS Cho ta biết khối lượng của công việc làm trong một thời gian. GV Thế nào là sự bào toàn cơ năng HS Nêu ĐL ở sgk HOẠT ĐỘNG 2 Ôn phần bài tập 9. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng. GV Hãy chọn câu trả lời đúng - hai lực cùng phương ngược chiều II Bài tập cùng độ lớn là hai lực gì 1. bài tập 1 trang 65 skg HS Cân bằng Giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG