Tiết 17: KIỂM TRA HỌC KỲ I

Kiểm tra toàn bộ những kiến thức mà hs đã học ở lớp 8 nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của hs như thế nào. 2. Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra. | Tiết 17 KIỂM TRA HỌC KỲ I I Mục tiêu 1. Kiến thức Kiểm tra toàn bộ những kiến thức mà hs đã học ở lớp 8 nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của hs như thế nào. 2. Kĩ năng Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ Nghiêm túc trung thực trong kiểm tra. II Ma trân đề kiểm tra Tổng CƠ HỌC Tổng Chuyển động Vận tốc Lực ma sát Áp suất Lực đẩy A Sự nổi Công TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL NB 1 0 5 1 0 5 1 0 5 3 1 5 TH 1 0 5 1 0 5 1 0 5 3 1 5 VD 12 1 0 5 1 0 5 12 12 5 7 Tổng 1 0 5 1 0 5 12 1 0 5 1 0 5 12 1 0 5 1 0 5 12 1110 III Đề kiểm tra Phần 1 Trắc nghiệm khách quan Hãy khoanh tròn vào những câu trả lời đúng nhất của các câu sau Câu 1 Một ôtô đang chạy trên đường thì ôtô sẽ chuyển động A. So với mặt đường B. So với hành khách ngồi trên xe C. So với tài xế ngồi trên xe D. Cả A B C đều đúng. Câu 2 Đơn vị của vận tốc là A. Kilômét giờ kmh B. Mét giây trên giờ Km h D. Giây trên mét s m Câu 3 Cách làm nào sau đây làm giảm lực ma sát A. Tăng độ nhám mặt tiếp xúc B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc Câu 4 Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất A. Người đứng co 1 chân B. Người đứng cả 2 chân C. Người đứng cả 2 chân nhưng cúi gập D. Người đứng cả 2 chân tay cầm quả tạ Câu 5 Một vật có trọng lượng 50N đặt trên nền nhà có mặt tiếp xúc với nền nhà là 1m2 thì áp suất tác dụng lên nền nhà là A. 40N m2 C. 60 N m2 B. 50N m2 D. 70 N m2 Câu 6 Một vật có thể tích 1m3 nhúng trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N m2 thì lực dẩy ácsimét là A. 8000N B. 9000N C. Câu 7 Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy ácsimét có cường độ là A. Bằng trọng lượng phần vật chìm trong nước B. Bằng trọng lượng phần vật không chìm trong nước C. Bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ D. Cả A B C đều đúng Câu 8 Trường hợp nào sau đây có công cơ học A. Khi có lực tác dụng vào .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG