GIÁO ÁN MÔN LÝ: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ

Vận dụng định luật Jun- lenxơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện (Ôn lại nội dung định luật và hệ thức của định luật Jun- lenxơ) năng: Rèn kỹ năng gải BT Jun-Lenxơ. độ: tích cực học tập. II/Chuẩn bị: 1. Mỗi nhóm : 2. Cả lớp : III/ Giảng dạy : định lớp 2. Kiểm tra : a. Bàicũ : GV: Phát biểu định luật Jun- Lenxơ, viết công thức của định luật,nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức.? . | BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ I Mục tiêu thức Vận dụng định luật Jun- lenxơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện Ôn lại nội dung định luật và hệ thức của định luật Jun- lenxơ năng Rèn kỹ năng gải BT Jun-Lenxơ. 3. Thái độ tích cực học tập. Il Chuẩn bị 1. Mỗi nhóm 2. Cả lớp III Giảng dạy định lớp 2. Kiểm tra a. Bàicũ GV Phát biểu định luật Jun- Lenxơ viết công thức của định luật nêu rõ tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức. HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bàimới 3. Tình huống bài mới Ở tiết trước chúng ta đã nghiên cứu định luật jun - lenxơ hôm nay chúng ta vận dụng công thức này để giải một số bài tập . 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của HS Bài 1 Giải R 80G a Nhiệt lượng của bếp I 2 5A toả ra trong 1s a t1 1s Q I2 2 5 500J Q b Nhiệt lượng cần cung cấp b V 1 5l để đun sôi 1 5l nước t1 250C Qi mc t2- -Cho HS đọc đề bàiGK 47 tóm tắt. -Cho HS khá giỏi giải từng phần của BT cả lớp nhận xét gv sửa sai sót -Đ v HS TB yếu gv rợi ý -Cho HS viết công hức tính nhiệt lượng giải câu a. -Cho HS viết công -Tìm hiểu đề SGK 47 tóm tắt đề. - HS khá giỏi giải từng phần của bài tập. -HS TB yếu theo giỏi sự h d của GV. - HS Phải viết được Q giải câu a. - HS nêu được Qi mc t2- t1 t1 t 20ph 1200s 1 . 100-25 t2 1000C 472500 J c 4200J Nhiệt lượng do bếp toả ra H trong 20 ph c t3 90h Q 2 5 700đ 600000 J T Hiệu suất của bếp H Q 78 75 Q 600000 c Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 30 hức tính Q cần cung cấp để đun sôi nước ức nhiệt lượng có ích -Cho HS viết công hức tính nhiệt lượng toả ra của bếp trong 20 h. Cho HS viết CT tính ỉ Cho HS thế số tính H của bếp. . -Cho HS viết công thức tính điệnnăng mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày thế số tính. thế số tính. - Viết được Q tính Qtp. - Tính được H Q- Q thế số tính H. - Tìm hiểu đề bài tập 2 SGK 48 tómtắt đề. - Khá - giỏi tự lực giải tưng phần của bài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    44    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.